Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet zaharat


Autor: Cornelia Talmaci
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Matcovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002+616.379-008.64

Adobe PDF document 0.84 Mb / în română
117 pagini


Cuvinte Cheie

pneumonie comunitară, diabet zaharat tip 1 şi tip 2, pneumonie comunitare asociată cu diabetul zaharat, paticularităţi clinico-evolutive, etiologie

Adnotare

A fost realizat un studiu pe un lot de 121 de bolnavi cu pneumonie comunitară. În funcţie de prezenţa sau lipsa diabetului zaharat pacienţii au fost divizaţi în două grupe: 1 – 81 de bolnavi cu PC pe fond de DZ, 2 – 40 de pacienţi cu PC fără fundal diabetic. Au fost cercetate particularităţile clinico-evolutive ale PC la diabetici în comparaţie cu non-diabeticii, particularităţile pneumoniei în dependenţă de tipul DZ (tip 1 şi 2) asociat.

Astfel, se constată, că diabeticii mai des fac bronhopneumonie cu evoluţie trenantă, deseori severă cu tendinţă de afectare bilaterală a pulmonilor. Clinic PC la bolnavii cu DZ se manifestă prin subfebrilitate (65,4%), tuse seacă (38,3%) spre deosebire de non-diabetici, sindrom de induraţie pulmonară mai puţin tipic sau atipic (54,3%), tahipnee şi tahicardie; paraclinic - anemie la 1/3 din diabetici, leucocitoză la 37,0% cu deviere spre stînga în 70,4% cazuri, limfopenie la 43,2% din bolnavi, VSH crescut - la 69,1% din persoanele diabetice cu PC. Conform studiului nostru, pneumonia survine la diabeticii cu durata medie a diabetului de 7,9±0,8 ani, cu prezenţa microangiopatiei diabetice şi pe fond de DZ decompensat. Totuşi, valorile mari ale glicemiei ar fi un factor de sinestătător în favorizarea pneumoniei, indiferent de prezenţa microangiopatiei, deoarece la 22,2% din bolnavii cu pneumonie DZ a fost primar depistat. De menţionat, că pacienţii cu DZ tip 1 sunt într-o stare mai gravă decît cei cu tip 2, pe contul prezenţei la primii a cetoacidozei în 65,0% cazuri.

Evoluţia în dinamică a datelor clinico-paraclinice la diabeticii cu pneumonie este mai îndelungată decît la non-diabetici.

Particularităţile etiologice ale PC la bolnavii cu DZ sunt creşterea incidenţei florei gram-negative şi a Staphylococcus aureus la aceşti pacienţi, spre deosebire de cei fără diabet. Dar, totodată, nu-şi pierde rolul Streptococcus pneumonie, care ocupă locurile de frunte atît la diabetici, cît şi la non-diabetici.

O verigă importantă în tratamentul bolnavilor cu asocierea pneumoniei şi diabetului zaharat este corecţia glicemiei şi compensarea diabetului.

În final, se poate de menţionat, că asocierea pneumoniei comunitare şi a diabetului zaharat duce la agravarea reciprocă şi evoluţia mai gravă a acestor patologii, iar tratamentul necesită a fi complex atît antipneumonic, cît şi hipoglicemiant.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1 Infecţia pulmonară la diabetici. Introducere.
 • 1.2 Unele aspecte ale tulburărilor metabolice, imunologice şi morfologice din
 • cadrul diabetului zaharat ce favorizează dezvoltarea pneumoniei la diabetici
 • 1.3 Particularităţile pneumoniei la diabetici. Evoluţie. Etiologie. Aspecte terapeutice

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare
 • 2.1 Caracteristica materialului clinic
 • 2.2 Metodele de cercetare folosite în studiu

CAPITOLUL 3. Caracteristica clinică a pacienţilor cu pneumonie comunitară pe fond de diabet zaharat şi fără fundal diabetic
 • 3.1 Aspectele clinice ale evoluţiei pneumoniei comunitare în asociere cu
 • diabetul zahrat
 • 3.2 Caracteristicile diabetului zaharat la bolnavii cu pneumonie
 • 3.3 Particularităţile paraclinice de evoluţie ale pneumoniei comunitare la pacienţii cu şi fără diabet zaharat
 • 3.4 Particularităţile clinice ale pneumoniei comunitare pe fundal diabetic în dependenţă de gradul severităţii acesteea
 • 3.5 Aspecte de tratament al pneumoniei comunitare la diabetici

CAPITOLUL 4. Monitorozarea clinico-paraclinică a pacienţilor cu pneumonie comunitară în asociere cu diabet zaharat şi fără asocierea acestuia