Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Dezvoltarea durabilă a ramurii pomiculturii în Republica Moldova


Autor: Andrei Donică
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Mihail Rapcea
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul de Pomicultură
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 634.1:634.7:636.5

Adobe PDF document 1.10 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

sămînţoase, sîmburoase, nucifere, bacifere, material săditor, soi, portaltoi, distanţa de plantare, îngrijirea plantaţiilor, potenţialul de productivitate, recolta de fructe, beneficiu, investiţii capitale

Adnotare

În teză este redată starea actuală şi perspectiva dezvoltării pomiculturii până anul 2020. În conformitate cu programul elaborat se preconizează optimizarea suprafeţelor plantaţiilor pomicole, care se va stabiliza la nivelul de 100 mii ha pe ţară, dintre care culturile seminţoase – 65,0 mii ha, sâmburoase – 29,9, nucifere – 4,1 mii ha şi bacifere – 0,8 mii ha. Suprafaţa plantaţiilor pomicole în roadă în anul 2010 va constitui 79 mii ha, iar în anul 2020 – 70,8 mii ha. În legătură cu valorificarea optimală a potenţialului genetic a lsoiurilor cultivate în republică productivitatea în anul 2010 va creşte de la 9,8 t/ha până la 13,1 t/ha în anul 2020, iar volumul de producţie de la 776 mii tone până la 924 mii tone.

Renovarea pomiculturii necesită resurse financiare considerabile în sumă de circa 927 mln dol. SUA, pentru dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific, producerea materialului săditor pomicol şi bacifer devirozat, înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor de tip nou, modernizarea utilajului şi tehnologiilor de prelucrare şi păstrare a producţiei, armonizarea standardelor, certificarea producţiei.

Evaluarea eficienţei economice de la renovarea pomiculturii confirmă că producţia de fructe va deveni rentabilă când beneficiul va constitui în anul 2010 – 186 mln lei cu nivelul rentabilităţii 26%, iar în anul 2020 – 784 mln lei şi 55%.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Sinteza bibliografică.
 • 1.1. Starea actuală şi sarcinile dezvoltării pomiculturii în Republica Moldova.
 • 1.2. Producerea şi comercializarea fructelor în ţările dezvoltate.
 • 1.3. Sisteme de producere, elemente tehnologice şi organizatorice de bază în pomicultură.
 • 1.4. Problemele dezvoltării durabile a pomiculturii şi unele propuneri de soluţionare.

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode.

CAPITOLUL 3. Rezultatele cercetărilor.

 • 3.1. Starea actuală şi evoluţia dezvoltării pomiculturii în perioada de tranziţie la economia de piaţă.
 • 3.2. Investiţii capitale pentru înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor pomicole.
 • 3.3. Eficienţa investiţiilor capitale în pomicultură.
 • 3.4. Elaborarea normativelor tehnice de cultivare a fructelor (cultura mărului).
  • 3.4.1. Alegerea, organizarea şi pregătirea terenului pentru plantare.
  • 3.4.2. Sisteme şi distanţe de amplasare a pomilor.
  • 3.4.3. Lucrările de pregătire şi plantare a pomilor.
  • 3.4.4. Formarea şi tăierea pomilor.
  • 3.4.5. Întreţinerea, fertilizarea şi lucrarea solului în livadă.
  • 3.4.6. Irigarea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor.
  • 3.4.7. Recoltarea, valorificarea şi eficienţa economică.
 • 3.5. Dezvoltarea ramurii pomiculturii în perspectivă.