Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Strategii de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Republica Moldova


Autor: Diana Roşca
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Elena Turcova
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:338.48(478) (043) 338.48 (478):339.138(043)

Adobe PDF document 2.86 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

ecoturism, arii naturale, arii protejate, parc naţional, marketing, ecomarketing, strategii de marketing, obiective strategice, produs turistic, produs ecoturistic, turism receptor, ofertă turistică, destinaţie ecoturistică, dezvoltare durabilă.

Adnotare

Teza de doctor este consacrată fundamentării strategiilor de marketing în vederea dezvoltării şi promovării ecoturismului în Republica Moldova.

Investigaţiile teoretico-practice i-au permis autorului interpretarea teoretică a conceptului de ecoturism drept o formă de turism cu contribuţii importante la dezvoltarea durabilă a ţării. Sunt determinate particularităţile specifice ale produsului ecoturistic ca obiect al activităţii de marketing. Este studiată diversitatea strategiilor de marketing, destinate eficientizării activităţii de turism. Este elaborat un model privind planificarea strategică de marketing a ecoturismului, ca domeniu de activitate, la nivel antreprenorial şi de sector al economiei naţionale.

Este cercetată experienţa internaţională în domeniul administrării şi dezvoltării ecoturismului. Este analizat cadrul legal privind desfăşurarea activităţilor de ecoturism în Republica Moldova. Ca rezultat al cercetării teoretico-practice este evaluată situaţia actuală privind dezvoltarea turismului în Regiunea de Nord a republicii, precum şi potenţialul de dezvoltare a ecoturismului, care este dependent de gradul de promovare a produselor ecoturistice şi de tendinţele de consum ecoturistic. În acest scop a fost realizat un studiu practic privind tendinţele de integrare a produsului ecoturistic în ofertele de turism receptor de către agenţiile de turism naţionale. Sunt conturate principalele deficienţe şi oportunităţi privind activitatea turismului ecologic din ţara noastră.

Este propus un produs ecoturistic pentru destinaţia Rezervaţiei Ştiinţifice „Pădurea Domnească”. Sunt elaborate şi propuse acţiuni de marketing privind gestiunea activităţii de ecoturism din cadrul rezervaţiei respective. Sunt propuse unele direcţii strategice de dezvoltare şi promovare a ecoturismului la nivel naţional, conform principiilor şi în contextul politicii de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Marketingul ca optică de valorificare şi organizare a activităţii de ecoturism
  • 1. Ecoturismul – imperativ al valorificării şi conservării ariilor naturale
  • 2. Produsul ecoturistic în abordările de marketing
  • 3 Fundamentarea strategiilor de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului

CAPITOLUL II. Evaluarea potenţialului de dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova
  • 1. Patrimoniul natural al Republicii Moldova ca potenţial de dezvoltare a ecoturismului
  • 2. Evaluarea gradului de dezvoltare a turismului în Regiunea de Nord a Republicii Moldova
  • 3. Cadrul legal naţional şi experienţa internaţională în dezvoltarea ecoturismului – suport în valorificarea ariilor naturale

CAPITOLUL III. implementarea marketingului în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Republica Moldova.
  • 1. Tendinţe de încadrare a produsului ecoturistic în oferta de turism receptor a Republicii Moldova
  • 2. Acţiuni de marketing în valorificarea destinaţiei ecoturistice „Pădurea Domnească”
  • 3. Direcţii strategice de dezvoltare şi promovare a ecoturismului în Republica Moldova