Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iulie /

Profilaxia deficitului de fier în timpul sarcinii


Autor: Igor Peltec
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Valentin Friptu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Corcimaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iulie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 618.3-06:616.155.194.8-02

Adobe PDF document 1.80 Mb / în română
136 pagini


Cuvinte Cheie

deficit de fier latent, prelatent, profilaxia deficitului de fier în timpul sarcinii, factori de risc pentru deficit de fier, doze optime ale preparatelor de fier

Adnotare

Trialul a inclus 402 femei gravide neanimizate, având vârsta medie 23,91±5,23 ani, termenul de gestaţie 10-14 săptămâni. Gravidele au fost divizate în două loturi: lotul de bază, cărora li s-a administrat suplimente de fier (100 mg fierul elementar – sublotul A şi 200 mg - sublotul B) şi lotul de control, ce a inclus femei care nu au utilizat preparate de fier. A fost cercetată starea rezervelor de fier după parametri hematologici şi ferochinetici (feritina serică, fierul seric, transferina serică, capacitatea totală şi latentă, de legare a fierului).

Scopul cercetării a fost studierea deficitului de fier prelatent şi latent la diferite termene de sarcină pentru elaborarea unei strategii de profilaxie a stărilor fierodeficitare la gravide, orientată spre ameliorarea sănătăţii mamei şi stării de dezvoltare intrauterină a fătului.

Investigaţiile au arătat că fiecare a treia gravidă neanemizată la termenul de10-14 săptămâni de gestaţie prezenta deficit de fier. Riscul pentru dezvoltarea deficitului de fier la începutul sarcinii era maxim la femeile care aveau două sau mai multe naşteri, cu intervalul mai mic de 21 luni de la ultima naştere. Observarea în dinamică a indicilor ferochinetici pe parcursul sarcinii în loturi a evidenţiat influenţa negativă a deficitului de fier asupra evoluţiei sarcinii, naşterii şi dezvoltării intrauterine a fătului.

Rezultatele obţinute ne-au permis să elaborăm un algoritm eficient de profilaxie a deficitului de fier în timpul sarcinii, care a ameliorat starea rezervelor de fier la mamă, a contribuit la reducerea frecvenţei şi gravităţii patologiei obstetricale şi perinatale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Tulburările metabolismului fierului în timpul sarcinii. revista literaturii
 • 1.1. Modificările metabolismului fierului în timpul sarcinii
 • 1.2. Influenţa deficitului de fier asupra sarcinii şi fătului
 • 1.3. Profilaxia şi tratamentul deficitului de fier în timpul sarcinii

CAPITOLUL II. Metodologia de organizare a cercetării şi prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
 • 2.2. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor

CAPITOLUL III. Depozitul de fier si modificarile hematologice la inceputul sarcinii
 • 3.1. Caracteristica generală a studiului
 • 3.2. Analiza datelor demografice
 • 3.3. Prevalenţa deficitului de fier la începutul sarcinii
  • 3.3.1. Caracteristica generală a gravidelor cu prezenţa deficitului de fier la începutul sarcinii
  • 3.3.2. Caracteristica generală a gravidelor fără prezenţa deficitului de fier la începutul sarcinii
 • 3.4. Factorii de risc pentru dezvoltarea deficitului de fier şi anemiei fierodeficitare la începutul sarcinii

CAPITOLUL IV. Eficienţa administrării suplimentului de fier în timpul sarcinii în funcţie de dozele utilizate
 • 4.1. Eficienţa primară
  • 4.1.1. Influenţa administrării preparatelor de fier asupra stării rezervelor de fier
  • 4.1.2. Deficitul de fier şi anemia fierodeficitară maternă
  • 4.1.3. Analiza conservativă, analiza tuturor gravidelor şi analiza per protocol
  • 4.1.4. Eficienţa administrării preparatelor de fier
  • 4.1.5. Evaluarea complianţei şi depistarea efectelor adverse
 • 4.2. Eficienţa secundară
  • 4.2.1. Complicaţiile obstetricale
  • 4.2.2. Evoluţia simptomatologiei clinice

CAPITOLUL V. Eficienţa suplimentătii cu fier în timpul sarcinii în funcţie de starea rezervelor de fier la începutul sarcinii
 • 5.1 Eficienţa utilizării preparatelor de fier în prevenirea anemiei fierodeficitare la naştere
 • 5.2 Eficienţa administrării preparatelor de fier prin evaluarea modificării nivelului hemoglobinei pe parcursul sarcinii
 • 5.3 Caracteristica sarcinii la gravide în raport de starea rezervelor de fier la începutul sarcinii şi de dozele preparatelor de fier administrate
 • 5.4 Evoluţia semnelor clinice ale deficitului de fier în timpul sarcinii în funcţie de starea rezervelor de fier la începutul sarcinii
 • 5.5 Factori de risc pentru dezvoltarea anemiei fierodeficitare la naştere