Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova


599 Kb

Monitorul oficial Nr.125-129 (1479-1483) din 30 iulie 2004

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Domeniul reglementării şi cadrul juridic
Capitolul II. Noţiuni şi definiţii
Capitolul III. Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării

Titlul II. Promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării

Capitolul IV. Funcţiile şi atribuţiile autorităţilor publice în sfera ştiinţei şi inovării
Capitolul V. Academia de Ştiinţe – instituţie publică din sfera ştiinţei şi inovării

Capitolul VI. Acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

  1. Instituţia administraţiei publice centrale pentru acreditare şi atestare
  2. Acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
  3. Atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

Capitolul VII. Protecţia proprietăţii intelectuale şi asigurarea informaţională a sferei ştiinţei şi inovării

  1. Protecţia proprietăţii intelectuale
  2. Asigurarea informaţională a sferei ştiinţei şi inovării

Capitolul VIII. Asigurarea logistică şi financiară a sferei ştiinţei şi inovării

Titlul III. Subiectele sferei ştiinţei şi inovării

Capitolul IX. Statutul juridic al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
Capitolul X. Statutul juridic al cercetătorului ştiinţific

Titlul IV. Relaţiile internaţionale în sfera ştiinţei şi inovării

Titlul V. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Anexe

Anexa 1. Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
Anexa 2. Certificat de membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Anexa 3. Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare