Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului


Monitorul oficial nr. 42 – 44 (3135 – 3137)
din 29 februarie 2008, art. 252, p. 15 – 19

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului (în continuare – Regulament) stabileşte caracterul unitar al procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi ale Concepţiei politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 23 aprilie 2003, care stipulează că în Moldova pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare se efectuează prin doctorat şi postdoctorat.

Capitolul I. Doctoratul

 1. Dispoziţii generale
 2. Instituţii cu activitate de doctorat
 3. Conducătorul (consultantul) de doctorat
 4. Admiterea la doctorat
 5. Înmatricularea la doctorat
 6. Aprobarea conducătorului (consultantului) de doctorat şi a temei tezei de doctorat
 7. Organizarea studiilor de doctorat. Examenele de doctorat
 8. Susţinerea tezei de doctorat
 9. Drepturile şi obligaţiile doctoranzilor

Capitolul II. Postdoctoratul

 1. Admiterea la postdoctorat
 2. Organizarea şi desfăşurarea postdoctoratului

Capitolul III. Alte modalităţi de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare

 1. Doctoratul / Postdoctoratul cu destinaţie specială

Capitolul IV. Alte aspecte ce ţin de pregătirea cadrelor ştiinţifice

 1. Remunerarea muncii conducătorului de doctorat, membrilor comisiilor de examinare şi a membrilor consiliilor ştiinţifice specializate

Capitolul V. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 1. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008

 1. Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă