Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Lista instituţiilor care au prezentat date referitor la monitorizarea procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice


7 mai 2007

Academia de Ştiinte a Republicii Moldova

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Institutul de Energetică al AŞM

Institutului de Geologie si Seismologie al AŞM

Institutul de Chimie al AŞM

Institutul de Zoologie al AŞM

Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

Grădina Botanică (Institut) al AŞM

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM

Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM

Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinte Politice al AŞM

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM

Institutul de Filologie al AŞM

Ministerul Educaţiei şi Tineretului

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Academia de Studii Economice din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei

Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Universitatea de Stat din Tiraspol

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea de Stat din Comrat

Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Cardiologie

Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul de Tehnologii Alimentare

Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo"

Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie

Institutul de Pomicultură

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"

Ministerul Afacerilor Interne

Academia "Ştefan cel Mare"

Aparatul Guvernului

Academia de Administrare Publică pe langă Preşedintele Republicii Moldova

Ministerul Culturii şi Turismului

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice