Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Precizare: referitor la promovarea cetăţenilor străini şi apatrizilor la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare


26 septembrie 2007

Aprobat de Comisia de atestare
a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA
la 20 septembrie 2007 (proces-verbal nr.5)

În atenţia senatelor, instituţiilor de învăţământ superior, consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi cercetării, consiliilor pedagogice ale instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate

Comisia de Atestare a Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (proces-verbal nr.5 din 20.09.2007) face următoarea precizare. În cazul promovării cetăţenilor străini şi apatrizilor la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare să se ţină cont cu stricteţe de prevederile art.28-34 ale Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare (Anexa nr.3 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova) referitor la: participarea la procesul de instruire din instituţiile de învăţământ superior / de pregătire a noii generaţii de cercetători ştiinţifici în Republica Moldova, vechimea în muncă în instituţiile de învăţământ şi de cercetare din Republica Moldova, ocuparea prin concurs sau atestare a funcţiilor în Republica Moldova, deţinerea de titluri onorifice ale Republicii Moldova.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric