Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Raport privind activitatea CNAA pe parcursul anului 2006


1 februarie 2007

Conştientizând rolul de vârf al ştiinţei în societate, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) promovează standarde unice în domeniul evaluării şi acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (având ca reper pe cele ale Uniunii Europene); monitorizează pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat, postdoctorat şi competitorie în scopul ridicării nivelului de pregătire a acestora la cotele cerute de ştiinţa contemporană; încurajează integrarea ştiinţei moldoveneşti în ştiinţa mondială, prin includerea în consiliile ştiinţifice specializate, sau numirea în calitate de referenţi oficiali ori experţi confidenţiali, a unor oameni de ştiinţă consacraţi din alte ţări; consolidează şi uneşte forţele ştiinţifice ale republicii pentru soluţionarea problemelor strategice ale ţării; serveşte drept centru de colaborare intelectuală a oamenilor de ştiinţă şi cultură; încurajează lucrătorii instituţiilor de cercetare-dezvoltare de a participa la procesul de învăţământ.

În conformitate cu „Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova”, nr.259-XV din 15 iulie 2004, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova („Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr.125-129 (1479-1483) din 30 iulie 2004, art.663), activitatea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare se axează pe trei direcţii:

În cadrul CNAA activează două comisii: Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – Comisia de acreditare) şi Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic (în continuare – Comisia de atestare), aprobate prin decretele preşedintelui Republicii Moldova nr. 2075-III din 3 noiembrie 2004 („M.O.” nr. 205 – 207(1559 – 1561) din 12 noiembrie 2004, p. 13 – 14, art. 916) şi nr. 747-IV din 23 august 2006 („M.O.” nr. 134 – 137 (1915 – 1918) din 25 august 2006, p. 9, art. 684), care iau deciziile finale pe marginea problemelor examinate.

Adobe PDF document 406 Kb   MS Word document 675 Kb