Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

CONCURS CU PRIVIRE LA SELECTAREA MEMBRILOR ÎN COMISII DE PROFIL


10 ianuarie 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță concurs cu privire la selectarea membrilor în următoarele Comisii de profil:

1) Comisia de profil în învățământul general;
2) Comisia de profil în învățământul profesional tehnic;
3) Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue;
4) Comisia de profil în învățământul superior;
5) Comisia de profil în cercetare și inovare.

Domeniul de activitate: Educație și Cercetare
Perioada de activitate: 4 (patru) ani
Data – limită de depunere a documentelor: 17.01.2020

Persoana responsabilă de recepționarea documentelor:

Nadejda Stînca, tel. fix: 0 (22) 78 38 57, mob.: 079052021

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare la concurs va fi depus într-un exemplar, în limba română, pe suport de hârtie sau electronic.
E-mail: nadejda.stinca@anacec.md
Adresa: Chișinău, șos. Hîncești 38-A, et.2, bir. 215

Sarcini de bază ale membrilor Comisiilor de profil:

a) participă la elaborarea standardelor și metodologiilor necesare pentru realizarea funcției de asigurare a calității în domeniul lor de activitate;
b) organizează, în comun cu direcția de specialitate a Agenției, concursul pentru selectarea experților - evaluatori și includerea lor în Registrul experților evaluatori pe domenii;
c) examinează rezultatele evaluării externe în domeniul lor de activitate și înaintează propuneri de decizii în baza acestora;
d) exercită alte atribuții în domeniul lor de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Condițiile de participare la concurs:

a) deținerea de titluri științifice și/sau științifico-didactice;
b) vechimea în muncă de cel puțin 5(cinci) ani în domeniul de activitate al comisiei;
c) cunoașterea limbii române;
d) lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) cererea de participare la concurs;
b) curriculum vitae (tip Europass);
c) copiile legalizate ale actelor de studii, de conferire a titlurilor științifice și științifico- didactice;
d) documente doveditoare privind experiența în domeniul de activitate al comisiei de profil;
e) scrisoarea de motivare (maxim o pagină);
f) declarația pe propria răspundere, că, în decursul activității sale, nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională;
g) alte documente (copii), la dorința sa, ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat.

Acte normative ce vizează activitatea membrilor în Comisiile de profil:

a) Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17. 07.2014;
b) Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 327 din 18.07.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Notă: Nu pot participa la concurs persoanele care dețin funcții de demnitate publică, rectori, prorectori, membrii consiliilor pentru dezvoltare strategică instituțională sau directori ai instituțiilor de învățământ și/sau de cercetare pe perioada exercitării mandatului.