Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Apel pentru înscrierea în registrul experţilor ANACEC în domeniile cercetării şi inovării


24 februarie 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță demararea procedurii de depunere a candidaturilor pentru înscrierea în Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării (în continuare - Registru).

Înscrierea în Registru este o condiție obligatorie pentru a fi selectat în Comisiile/grupurile de experți/de evaluare și/sau pentru a efectua expertiza dosarelor și a lucrărilor depuse la ANACEC, în domeniile cercetării și inovării.

Persoanele care vor fi incluse în Registru trebuie să satisfacă următoarele criterii de eligibilitate:

1) deținerea de titlu științific;

2) competență științifică dovedită la nivel național și internațional (publicații, proiecte etc.);

4) reputație și integritate profesională;

5) vizibilitate științifică în ultimii 5 ani.

Dosarul de participare la selecția pentru înscriere în Registru va conține următoarele:

1) Cererea de înscriere în Registru, conform modelului;

2) Fișa candidatului la înscrierea în Registru, conform modelului.

3) Alte documente (copii), la dorința candidatului, relevante pentru statutul de expert al ANACEC în domeniile cercetării și inovării.

Apelul de depunere a documentelor pentru a fi înscris în Registru este deschis permanent. Dosarul de participare va fi depus într-un exemplar, în limba română, pe suport de hârtie sau electronic. În cazul depunerii dosarului pe suport de hârtie, este obligatorie transmiterea în format electronic a Fișei candidatului la înscriere în Registru la adresa marina.piscenco@gmail.com; marina.piscenco@anacec.md.

Persoana responsabilă de recepționarea documentelor este Marina PIȘCENCO,
tel. (022) 78- 38-52, e-mail: marina.piscenco@gmail.com; marina.piscenco@anacec.md.
Adresa: șos. Hâncești 38-A, mun. Chișinău et.2, bir. 209.