Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Apel pentru înscrierea în registrul experţilor ANACEC în domeniile cercetării şi inovării


24 februarie 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță demararea procedurii de depunere a candidaturilor pentru înscrierea în Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării (în continuare - Registru).

Înscrierea în Registru este o condiție obligatorie pentru a fi selectat în Comisiile/grupurile de experți/de evaluare și/sau pentru a efectua expertiza dosarelor și a lucrărilor depuse la ANACEC, în domeniile cercetării și inovării.

Persoanele care vor fi incluse în Registru trebuie să satisfacă următoarele criterii de eligibilitate:

1) deținerea de titlu științific;

2) competență științifică dovedită la nivel național și internațional (publicații, proiecte etc.);

4) reputație și integritate profesională;

5) vizibilitate științifică în ultimii 5 ani.

Dosarul de participare la selecția pentru înscriere în Registru va conține următoarele:

1) Cererea de înscriere în Registru, conform modelului;

2) Fișa candidatului la înscrierea în Registru, conform modelului.

3) Alte documente (copii), la dorința candidatului, relevante pentru statutul de expert al ANACEC în domeniile cercetării și inovării.

Depunerea documentelor pentru constituirea primei versiuni a Registrului se poate face până la data de 13 martie 2020. Ulterior Apelul de depunere a documentelor pentru a fi înscris în Registru este deschis permanent, cu completarea Registrului, după caz. Dosarul de participare va fi depus într-un exemplar, în limba română, pe suport de hârtie sau electronic. În cazul depunerii dosarului pe suport de hârtie, este obligatorie transmiterea în format electronic a Fișei candidatului la înscriere în Registru la adresa marina.piscenco@gmail.com; marina.piscenco@anacec.md.

Persoana responsabilă de recepționarea documentelor este Marina PIȘCENCO,
tel. (022) 78- 38-52, e-mail: marina.piscenco@gmail.com; marina.piscenco@anacec.md.
Adresa: șos. Hâncești 38-A, mun. Chișinău et.2, bir. 209.