Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19.00.04 – Psihologie medicală


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Psihologie

Formula specialităţii
Psihologia medicală este domeniu al ştiinţei psihologice care cercetează din punct de vedere a psihologiei şi medicinii diferite anomalii psihice, diagnosticul, psihoterapia etc.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţi adiacente
Soluţionarea obiectivelor investigaţionale la specialitatea 19.00.04- Psihologie medicală presupune utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente precum ar fi psihologia generală, psihologia specială ş.a. Evident este că delimitarea metodelor şi tehnicilor de cercetare este destul de convenţională dat fiind faptul că toate ramurile şi domeniile provin din ştiinţa psihologică integră care îşi are propriul aparat metodologic.

Psihologia medicală este domeniu al ştiinţei psihologice care vizează abordarea patopsihologică, neuropsihologică a psihicului uman, anomaliilor procesului dezvoltării psihice şi dereglărilor, denaturărilor în formarea personalităţii în ontogeneză, etc.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Racu Igor, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, decan Facultatea de Psihologie şi psihopedagogie specială UPSC „I.Creangă”.
  2. Negură Ion, conferenţiar universitar, doctor în psihologie, şef catedră Psihologie UPSC „I.Creangă”

Recenzenţii:

  1. Catedra de Psihologie, UPSC
  2. Catedra de Psihologie aplicată, UPSC
  3. P.Jelesco, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, decan Facultatea de Pedagogie, UPSC.