Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19.00.01 – Psihologie generală


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Psihologie.

Formula specialităţii Psihologia generală este domeniu al ştiinţelor socio-umanistice care-şi propune cercetarea fundamentelor ştiinţifice şi metodologice ale personalităţii şi comportamentului uman, al istoriei dezvoltării psihologiei.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţi adiacente
Soluţionarea obiectivelor investigaţionale la specialitatea 19.00.01 –Psihololgie generală, istoria psihologiei presupune bazele ştiinţifice ale tuturor disciplinelor adiacente – ramuri ale psihologiei ştiinţifice:

Bazele metodologice ale cercetării în orice domeniu al psihologiei sunt fundamentate în cadrul psihologiei generale.

Psihologia generală se deosebeşte de specialităţile adiacente prin obiectul de studiu şi prin specificul demersului teoretic.

Deosebirile între Psihologia generală şi Psihofiziologie sunt mai pregnante în ceea ce priveşte designul experimental, precum şi prin metodele de investigaţie. În Psihofiziologie accentul se plasează în special pe aspectele fiziologice ale psihicului. Psihologia generală se deosebeşte de specialitatea Psihologia muncii; Psihologia inginerească, ergonomie prin îngustarea câmpului de investigaţie a activităţii umane şi prin modalitatea de selecţie. Psihologia medicală vizează cercetări privind aspectele psihologice ale interrelaţiei pacient – medic, securitatea afectivă a bolnavilor somatici şi modalităţi de consiliere psihologică a subiecţilor. Particularităţile specialităţii Psihologie socială, politică şi juridică reflectă problemele psihosociale ale grupurilor, aspectele persuasiunii psihologice precum şi aria problemelor psihologice ale sferei politice şi juridice.

Psihologia generală se deosebeşte de specialitatea Psihologia pedagogică, psihologia vârstelor şi a personalităţii prin unilateralitatea investigaţiei – personalitatea în context educaţional şi cronologic.

Modalităţile de corecţie, recuperare, psihoterapie fac obiectul de studiu al Psihologiei corecţionale.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Ana Sârbu – doctor , conferenţiar, şef catedră Psihologie;
  2. Angela Potâng – doctor în psihologie , catedra Psihologie
  3. Lilia Bolocan – doctor în psihologie, catedra Psihologie

Recenzenţii:

  1. Catedra Psihologie, USM
  2. Nicolae Bucun, doctor habilitat în ppsihogie, profesor universitar,
  3. I. Negură, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, şeful catedrei Psihologie generală, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”