Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Psihologie

Formula specialităţii
Psihologia pedagogică este domeniu al ştiinţei psihologice care cercetează din punct de vedere al psihologiei dezvoltării procesul instructiv – educativ cu scopul de a-i spori eficienţa.

Psihologia dezvoltării este domeniu al ştiinţei psihologice care cercetează procesul dezvoltării psihice şi formării personalităţii în ontogeneză.

Psihologia personalităţii este domeniu al ştiinţei psihologice care certează personalitatea, structura, fundamentele, dezvoltarea.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Soluţionarea obiectivelor investigaţionale la specialitatea 19.00.07- Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii presupune utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente precum ar fi psihologia generală, psihologia socială, psihologia specială ş.a. Evident este că delimitarea metodelor şi tehnicilor de cercetare este destul de convenţională dat fiind faptul că toate remurile şi domeniile provin din ştiinţa psihologică integră care îşi are propriul aparat metodologic.

Psihologia pedagogică vizează abordarea complexă a procesului instructiv-educativ dar şi aspecte particulare, specifice ale acestuia ce ţin de învăţare, educaţie, diferite vârste, motivaţia scolară, succesul şi eşecul şcolar,ş.a.

Psihologia dezvoltării este domeniu al ştiinţei psihologice care vizează abordarea procesului dezvoltării psihice şi formării personalităţii în ontogeneză, condiţiile, forţele motrice, factorii, etc.

Psihologia personalităţii este domeniu al ştiinţei psihologice care certează personalitatea, structura, fundamentele, dezvoltarea.

În cazul includerii specialiştilor în domeniu în cadrul Consiliului Specializat la specialitatea 19.00.07 Psihologia pedagigică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii se pot susţine teze de doctorat şi la specialităţile adiacente.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Racu Igor, profesor universitar,doctor habilitat în psihologie, decan Facultatea de Psihologie şi psihopedagogie specială UPSC „I.Creangă”.
  2. Negură Ion,conferenţiar universitar, doctor în psihologie, şef catedră Psihologie UPSC „I.Creangă”

Recenzenţii:

  1. Catedra de Psihologie, UPSC
  2. Catedra de Psihologie aplicată, UPSC
  3. P.Jelesco,profesor universitar,doctor habilitat în psihologie, decan Facultatea de Pedagogie, UPSC.