Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / august /

Analiza şi evaluarea riscurilor economic şi financiar ale întreprinderii


Autor: Slobodeanu Neli
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vladimir Balanuţă
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU 330.131.7:658.1(478)(043)

Adobe PDF document 6.25 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

risc în activitatea de antreprenoriat, risc economic, risc financiar, gestiune a riscurilor, evaluare a riscurilor, metodă de evaluare a riscurilor, coeficient de levier operaţional, coeficient de levier financiar, consumuri şi cheltuieli variabile, consumuri şi cheltuieli fixe, prag de rentabilitate, model dinamic de stabilitate (MDS), regim de activitate, ordine etalon a indicatorilor

Adnotare

Teza este dedicată examinării unui cerc vast de probleme teoretice, metodologice şi aplicative ale analizei şi evaluării riscurilor economic şi financiar ale întreprinderilor cu activitate de producţie.

În teză sunt elucidate şi aprofundate noţiunile de: risc în activitatea de antreprenoriat, risc economic, risc financiar, gestiune a riscurilor, evaluare a riscurilor, metodă de evaluare a riscurilor, model dinamic de stabilitate. Concomitent, au fost examinate diferite abordări cu privire la clasificarea riscurilor atît ale savanţilor clasici, cît şi ale celor contemporani, remarcînd necesitatea întocmirii clasificatorului deschis al riscurilor pentru o întreprindere concretă. S-a evidenţiat existenţa în literatura de specialitate a diferitelor abordări cu privire la algoritmul procesului de gestiune a riscurilor, recomandînd rectificarea acestuia prin introducerea ciclicităţii. De asemenea, a fost efectuată examinarea comparativă sub apect teoretic a metodelor aplicative legate de evaluarea riscurilor şi relevarea nivelului de conlucrare funcţională a acestora.

În lucrare este tratată problematica analizei şi evaluării riscurilor economic şi financiar prin prisma variabilităţii indicatorilor de rezultat. A fost propusă aplicarea analizei în expresie valorică în scopul distingerii acţiunii modificării structurii şi sortimentului produselor vîndute asupra coeficientului de levier operaţional şi a coeficientului de levier financiar şi respectiv depistarea rezervelor interne de reducere a riscurilor economic şi financiar pe viitor. De asemenea, a fost efectuată analiza riscului financiar pe baza efectului de levier, evidenţiind factorii şi modul de influenţă al acestora asupra rentabilităţii capitalului propriu, în scopul alegerii unei structuri echilibrate a capitalului întreprinderii şi menţinerii unei situaţii economice satisfăcătoare a întreprinderii.

În vederea eficientizării întregului proces de analiză şi evaluare a riscurilor economic şi financiar ale întreprinderilor din Republica Moldova a fost elaborat un model nou aplicativ în acest domeniu, care contribuie la creşterea exactităţii şi operativităţii informaţiei despre riscurile economic şi financiar, la luarea deciziilor manageriale privind problemele de control, eliminare sau reducere a acestora pe viitor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind riscurile întreprinderii
  • 1.1. Consideraţii privind conceptul teoretic al riscului în activitatea de antreprenoriat
  • 1.2. Unele abordări cu privire la clasificarea riscurilor întreprinderii
  • 1.3. Evaluarea în sistemul de gestiune a riscurilor întreprinderii şi caracteristica principalelor metode de evaluare a riscurilor

CAPITOLUL II. Analiza şi evaluarea riscurilor economic şi financiar ale întreprinderii prin prisma variabilităţii indicatorilor de rezultat
  • 2.1. Analiza şi evaluarea riscului economic
  • 2.2. Analiza şi evaluarea riscului financiar

CAPITOLUL III. Elaborarea şi aplicarea modelului dinamic de stabilitate destinat analizei şi evaluării riscurilor economic şi financiar ale întreprinderii
  • 3.1. Esenţa modelului dinamic de stabilitate a activităţii întreprinderii
  • 3.2. Utilizarea modelului dinamic de stabilitate în procesul analizei şi evaluării riscului economic
  • 3.3. Utilizarea modelului dinamic de stabilitate în procesul analizei şi evaluării riscului financiar