Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
Din 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiiţific în care se conferă gradul ştiinţific
Economie

Formula specialităţii
„Contabilitate; audit; analiză economică" este domeniul ştiinţei economice care se ocupă de cercetarea contabilităţii, controlului de stat şi independent (auditul), a analizei activităţii economico-financiare ale agenţilor economici şi se preocupă de elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea acestora

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor clasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 08.00,12 necesită utilizarea metodelor specifice unor disciplini adiacente: economie şi management (în ramură); finanţe, monedă; credit; statistică economică; metode economico - matematice. Insă metodele disciplinelor enumerate pentru Contabilitate, audit; analiză economică nu sunt atât de importante, ci numai eficienţa utilizărilor, ele doar completează metodele de bază şi dau posibilitatea de a caracteriza mai profund obiectele studiate.

Cercetările cu privire la evoluţia teoriei economice, la noţiunile economice fundamentale se referă la specialitatea „Economie politică; doctrine economice".

Problemele aplicării pincipiilor şi tehnicilor de marketing în activitatea de producţie se referă la specialitatea „Marketing; logistică",

Cercetările cu privire la import-export, la relaţiile economice ale Republicii Moldova cu alic ţări, la integrarea în Uniunea Europeană se referă la specialitatea „Economie mondială; relaţii economice internaţionale".

Problemele economiei teritoriale, chestiunile sociale şi politice ale acestora se referă la specialitatea „Geografie economică, politică şi socio-umană ".

Cercetarea proceselor sociale, fundamentele a metodelor sociologice aplicate la studierea proceselor şi fenomenelor se referă la specialitatea „Sociologie economică şi demografie"


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Ţurcanu Viorel - doctor habilitat, profesor universitar, decanul facultăţii „Contabilitate” Academia de Studii Economice din Moldova
  2. Ţurcanu Viorel - doctor habilitat, profesor universitar, decanul facultăţii „Contabilitate” Academia de Studii Economice din Moldova.
  3. Bălănuţă Vladimir – doctor în economie, profesor universitar, şef catedră „Analiza activităţii economico – financiare”, Academia de Studii Economice din Moldova.

Recenzenţii:

  1. Frecăuţan Alexandru - doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, şef catedră „Evidenţa contabilă" a Universitătii de Stat Agrare din Moldova.