Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Anestezia combinată spinală-epidurală pentru operaţiile cezariene


Autor: Stasiuc Violeta
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victor Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 618.5-089.888.61h

Adobe PDF document 1.76 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

anestezia combinată spinală-epidurală, operaţia cezariană, tocodinamometria, scorul Apgar, EAB a nou-născutuluir, lidocaina

Adnotare

În teză sunt relatate rezultatele cercetării a 102 parturiente supuse diverselor metode de anestezie regională (AR) pentru operaţia cezariană (OC) şi a 102 nou-născuşi delivraţi de la ele în anii 2005-2007 în IMSP ICŞDOSMşiC.

Scopul lucrării a fost studiul evoluţiei, estimarea avantajelor şi dezavantajelor anesteziei CSE la parturienetele supuse OC prin prisma unui studiu comparativ al diverselor metode de AR.

Au fost evaluate caracteristicile blocului regional produs de anestezia spinală (AS), anestezia epidurală (AE) şi anestezia combinată spinală-epidurală secvenţială (ACSE). Rezultatele obținute demonstrează că ACSE secvenţială este o metodă eficace de asistenţă intra- şi postoperatorie prin obţinerea unui bloc regional optim, care garantează analgezie perioperatorie adecvată. Administrarea volumului mic al soluţiei de anestezic local în spaţiul subarahnoidian în cadrul ACSE scade esenţial (de 8,6 ori) incidenţa blocurilor înalte, iar posibilitatea de administrare ulterioară a anestezicul local în spaţiul epidural scade brusc (de 4,3 ori) incidenţa blocurilor joase faţă de AS. Totodată doza totală relevant mică a anestezicului local micşorează incidenţa efectelor toxice faţă de AE. Incidenţa hipotensiunilor a fost mai înaltă la pacientele din lotul AS: 13 (40,6±8,7%) cazuri versus 6 (17,6±6,5%) cazuri în lotul de studiu. ACSE secvenţială, instalându-se treptat şi fiind dirijabilă atât în perioada de instalare, cât şi pe parcursul intervenţiei chirurgicale, asigură stabilitate hemodinamică mai probabilă. Hipotensiunea maternă provoacă dereglări de circulaţie uteroplacentară cu dezvoltarea diverselor stări hipoxice la făt. Incidenţa dereglărilor BCF în lotul ACSE a fost de 2,4 ori mai mică față de lotul AE. Acidemia severă la nou-născuţii din lotul ACSE s-a înregistrat de 1,9 ori mai rar faţă de lotul AS şi de 2,4 ori mai rar faţă de lotul AE. Valorile medii ale scorului Apgar în lotul nou-născuţilor delivraţi de la parturientele supuse ACSE în 1 minut de viaţă au constituit 8,06±0,41 puncte, versus 7,75±0,49 puncte în lotul AE. Presiunea diastolică mai scăzută la nou-născuţii din lotul AE este consecinţa acţiunii dozei relativ mari a anestezicului local introdus în spaţiul epidural matern. Analiza farmacocinetică a demonstrat că în toate loturile perioada de extragere fetală coincide cu realizarea valorilor maxime ale concentraţiei de lidocaină în serul sanguin matern. De aceea valorile absolute ale acestei concentraţii în momentul de extragere, la fel ca şi profilul hemodinamic matern, au un rol esenţial la determinarea stării generale neonatale. Concordanţa întâlnită între schimbările BCF, scorul Apgar, EAB neonatal, concentraţia lidocainei în serul sanguin a nou-născutului şi metoda de AR aplicată, constituie un argument în plus în favoarea înlănţuirii patogenice a tuturor momentelor susnumite, bebeluşii delivraţi de la mame cărora li s-a aplicat ACSE având caracteristicile homeostazice cele mai bune.

Cuprins


CAPITOLUL I. 8 Aspecte şi viziuni contemporane ale metodei de anestezie CSE, modificări tehnice, influenţa asupra parturientei, fătului şi nou-născutului (Reviul literaturii)
 • 1.1 Particularităţile tehnice ale anesteziei CSE, avantaje, dezavantaje, complicaţii
 • 1.2 Efectele fiziologice şi patofiziologice ale anesteziei regionale
 • 1.3 Aspectele anatomo-fiziologice amplasate la baza anesteziei regionale în obstetrică, modificările fiziologice condiţionate de sarcină, importante în anestezia regională. Metodele de profilaxie şi contracarare a hipotensiunii survenite în cadrul anesteziei regionale în obstetrică
 • 1.4 Repercusiunile fetale şi neonatale ale anesteziei regionale. Metodele contemporane de monitorizare a stării generale a fătului şi nou-născutului

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 • 2.1 Caracteristica clinică a parturientelor şi nou-născuţilor incluşi în studiu
 • 2.2 Metode de explorare
  • 2.2.1 Metode de explorare aplicate la parturientă şi lăuză
  • 2.2.2 Metode de explorare aplicate la făt şi nou-născut
 • 2.3 Prelucrarea statistică a materialului

CAPITOLUL III. CAracteristica blocului regional la parturientele supuse anesteziei CSE (Rezultatele cercetărilor)
 • 3.1 Evaluarea blocului senzor diferenţiat
  • 3.1.1 Caracteristicile blocului analgezic
  • 3.1.2 Caracteristicile blocului simpatic
  • 3.1.3 Caracteristicile blocului senzitiv
 • 3.2 Caracteristicile blocului motor
 • 3.3 Autoevaluarea parturientele supuse anesteziei CSE în cadrul operaţiei cezariene conform scorului VAS
 • 3.4 Caracteristicile efectelor adverse ale anesteziei CSE

CAPITOLUL IV. Estimarea unor indici hemodinamici la parturientele supuse anesteziei CSE
 • 4.1 Analiza modificărilor presiunii arteriale sistolice, diastolice, medii şi ale pulsului la parturientele supuse anesteziei CSE în cadrul operaţiei cezariene
 • 4.2 Evaluarea incidenţei hipotensiunii la parturientele supuse anesteziei CSE la etapele de bază ale operaţiei cezariene


CAPITOLUL V. Evaluarea parametrilor clinico-paraclinici a fătului şi nou-născutului delivrat de la mama supusă anesteziei CSE
 • 5.1 Rezultatele cercetării bătăilor cordului fetal
 • 5.2 Evaluarea valorilor scorului Apgar al nou-născuţilor
 • 5.3 Modificările echilibrului acido-bazic depistate la nou-născuţi
 • 5.4 Indicii presiunii arteriale şi ai pulsului la nou-născuţi
 • 5.5 Analiza concentraţiei lidocainei în serul sanguin al parturientei şi nou-născutului
 • 5.6 Algoritmul anestezic de aplicare a anesteziei CSE în operaţiile cezariene