Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.37 – Anesteziologie şi terapie intensivă


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice.
Medicină

Formula specialităţii
Anesteziologia este o ştiinţă medicală ce se ocupă de anestezie, ce este o modalitate de prevenire, cu ajutorul diferiţilor agenţi farmacologici, a efectelor adverse psihologice şi somatice produse de inrevenţia chirurgicală.

Reanimatologia este o ştiinţă medicală ce se ocupă de reechilibrarea funcţională a bolnavilor cu tulburări acute şi grave, restabilirea funcţiilor vitale ale organismului.

Direcţii de cercetare
Examinarea şi pregătirea preanestezică a pacientului. Aprecierea gradului de risc anestezico-chirurgical. Medicaţia preanestezică.

Procedeele de a face pacientul insensibil la durere in timpul intervenţiilor chirurgicale. Anestezia generală. Anestezia loco-regională. Analgezia. Hipnoza. Blocada neuro-vegitativă. Miorelaxarea şi ventilaţia mecanică continuă. Menţinerea funcţiilor vitale în timpul actului operator şi anestezic. Monitoringul.

IV. Cifrul şi denumirea specialităţilor adiacente


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.37 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente:
• Obstetrica si ginecologie, Otorinolaringologie, Boli interne, Pediatrie, Boli infecţioase, Neurologie , Oncologie, Toxicologie, Traumatologie si ortopedie, Farmacologie, Chirurgie, Neurochirurgie, Hematologie si transfuziologie, Chimioterapie si antibiotice, Chirurgie pediatrica, Urologie, Transplantologie si proteze de organe, Farmacologie clinica, Chirurgie cardiovasculara, Narcologie, Diagnostic clinic de laborator, Cibernetica biologica si medicala, precum şi celor complementare biofizică, Fiziologia patologica, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi pentru anesteziologie-reanimatologie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor chirurgicale în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului maladiilor chirurgicale.

Tratamentul chirurgical al maladiilor ginecologice se referă la specialitatea „Obstetrică şi ginecologie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor urechii, gâtului, nasului prin metode chirurgicale se referă la specialitatea „Otorinolaringologie”. Disciplina „Anesteziologie-Reanimatologie” se deosebeşte de „boli interne” prin faptul că tratează prin metodele de terapie intensivă afecţiunile din cadrul acestei specialităţi. Tratamentul afecţiunilor la copii ţine de specialitatea „Pediatrie”, „Anesteziologia-Reanimatologia” se ocupă de tratamentul stărilor critice la copii şi utilizarea metodelor de asistenţă perioperatorie la copii.

Tratamentul maladiilor oncologice, ce necesită utilizarea metodelor chirurgicale, cu asistenţă anesteziologico-reanimatologică cât şi a celor terapeutice, se referă la specialitatea „Oncologie”.

Studierea farmacodinamiei, farmacocineticii, reacţiilor adverse la medicamente ţine de specialitatea „Farmacologie”.

Studierea etiologiei, patogeniei afecţiunilor chirurgicale, tratamentul chirurgicale ţine de specialitatea „Chirurgie”. Specialitatea „Anesteziologie-Reanimatologie” utilizează metode ştiinţifice de studiu aplicate pentru suportul anesteziologic-reanimatologic a pacientului în perioada perioperatorie.

De specialităţile „Toxicologie”, şi „Narcologie” specialitatea „Anesteziologie-Reanimatologie” se deosebeşte prin aceea că ultima studiază stările de intoxicaţii acute care necesită suportul funcţiilor vitale, şi utilizarea metodelor de studiu caracteristice „Anesteziologie-Reanimatologie”.

Cercetarea proceselor tratamentului chirurgical al deformărilor congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor şi, de asemenea, a maladiilor scheletului, oaselor şi articulaţiilor, se referă la specialitatea „Ortopedie şi traumatologie”.

De la specialităţile „Endocrinologie”, „Ftiziologie”, „Pulmonologie” cercetările în specialitatea „Anestziologie-Reanimatologie” se evidenţiază prin faptul că acestea se referă doar la tratamentul intensiv al stărilor critice al maladiilor corecpunzătoare.

Specialitatea „Anesteziologie-Reanimatologie” spre deosebire de specialitatea „Neurologie” examinează doar problemele metodelor de asistenţă anesteziologică şi reanimatologică de tratare a sistemului nervos central şi periferic.

Metodele chirurgicale de tratare a maladiilor sistemului urinar şi ale organelor de reproducere masculină se referă la specialitatea „Urologie”.

Metodologia măsurilor pre- şi postoperatorii, particularităţile patogeniei de transplant al organelor şi ţesuturilor stau la baza specialităţii „Transplantologie şi organe artificiale”. „Anesteziologia-Reanimatologia” studiază probleme de diagnosticare a morţii cerebrale, menţinerea donatorului de organe

Etiologia, patogenia, diagnosticul şi tratamentul chirurgical al maladiilor cardiace, aortei şi ramificărilor ei, venelor-cava superioară şi inferioară, afluxurilor lor magistrale se referă la specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”. „Anesteziologia-reanimatologie” utilizează metode de menţinere a pacientului cardiac aflat în stare critică.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33-Sănătate publică şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Anesteziologie-Reanimatologie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ghereg Valeriu, d.h.ş.m., profesor universitar, şef catedră Anesteziologie - Reanimatologie, facultatea rezidenţiat şi secundariat clinic.
  2. Şandru Sergiu, d.ş.m., conferenţiar universitar, şef studii catedra Anesteziologie – Reanimatologie, facultatea rezidenţiat şi secundariat clinic.

Recenzenţii:

  1. Boris Pîrgari, d.h.ş.m., profesor universitar, şef catedră Anesteziologie – Reanimatologie, facultatea de perfecţionare a medicilor.