Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentului la bolnavii cu leziune pulmonară acută/sindrom de detresă respiratorie acută (LPA/SDRA)


Autor: Cojocaru Doriana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Boris Pîrgari (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

leziune pulmonară acută(LPA), sindromul de detresă respiratorie acută(SDRA), sepsis, şoc septic, sindromul de disfuncţie poliorganică(MODS) sindromul de răspuns inflamator sistemic(SIRS), scorul APACHE II, scorul SIRS, hipoxemia, echilibrul acido-bazic, presiune pozitivă la sfârşitul expirului(PEEP)

Adnotare

Această lucrare prezintă rezultatele studiului efectuat pe un lot de 626 bolnavi care au beneficiat de tratament intensiv în Clinica nr.2 a catedrei Anesteziologie-Reanimatologie USMF Nicolae Testemiţanu pe parcursul anilor 2003-2007. Scopul acestui studiu este evaluarea factorilor de risc în declanşarea leziunilor pulmonare acute, crearea algoritmului de diagnostic precoce şi tratament intensiv multimodal al sindromului de detresă respiratorie acută în condiţiile unităţii de terapie intensivă.

Lotul de pacienţi a fost devizat în două grupuri, în dependenţă de factorii care au declanşat leziunile pulmonare acute: grupul I a inclus 77 bolnavi cu LPA/SDRA la care factorii declanşatori au avut origine pulmonară; grupul II a inclus 549 pacienţi cu LPA/SDRA la care factorii declanşatori au avut origine extrapulmonară. Pentru repartizarea bolnavilor după gradul de severitate am utilizat clasificarea leziunilor pulmonare acute în 3 grupe: uşoare, moderate şi severe, fiecare cu caracteristicile fiziopatologice şi clinice care necesită o anumită gamă de măsuri curative.Terenul somatic a fost evaluat prin estimarea statusului nutriţional, terenului bronhopulmonar, cardiovascular, hepatic, renal, disfuncţiei neurologice, statusului acido-bazic şi gazos, ionogramei, statusului fluido-coagulant.

A fost efectuat un studiu complex pentru estimarea factorilor de risc în declanşarea leziunilor pulmonare acute/sindromului de detresă respiratorie acută. A fost analizată evoluţia clinică a leziunii pulmonare acute / sindromului de detresă respiratorie acută în dependenţă de cauza declanşatorie. A fost studiat echilibrul acido-bazic,gazos şi electrolitic la bolnavii cu LPA/SDRA în dependenţă de originea leziunilor pulmonare şi gradul de severitate al sindromului. S-au demonstrat repercursiunile nocive ale leziunii pulmonare acute / sindromului de detresă respiratorie acută asupra statusului hemostazic şi hematologic.

În baza datelor achiziţionate, a fost creat un algoritm de diagnostic precoce şi tratament intensiv multimodal al sindromului de detresă respiratorie acută în condiţiile unităţii de terapie intensivă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1 Istoricul şi definiţia sindromului de detresa respiratorie acută
 • 1.2 Etiologia sindromului de detresă respiratorie acută
 • 1.3 Patogeneza sindromului de detresă respiratorie acută
 • 1.4 Clinica sindromului de detresă respiratorie acută
 • 1.5 Tratamentul sindromului de detresă respiratorie acută
  • 1.5.1 Suportul hemodinamic
  • 1.5.2 Terapia respiratorie
  • 1.5.3 Utilizarea ventilaţiei cu NO
  • 1.5.4 Utilizarea surfactantului
  • 1.5.5 Tratamentul antioxidant
  • 1.5.6 Statusul nutriţional
  • 1.5.7 Dereglările hemostazice

  CAPITOLUL II. Pacienţi, materiale şi metode
  • 2.1 Caracteristica bolnavilor cu LPA/SDRA incluşi în studiu
  • 2.1.1 Criterii diagnostice pentru LPA/SDRA
  • 2.1.2 Criterii diagnostice pentru infecţia septică (generalizată)
  Capitolul III. Factorii de risc în dezvoltarea LPA/SDRA şi caracteristica clinică a bolnavilor cu sindrom de leziune pulmonară acută
  • 3.1 Evoluţia clinică a LPA/SDRA de origine primară
  • 3.2 Evoluţia clinică a LPA/SDRA de origine secundară

  CAPITOLUL IV. Dereglările metabolismului acido-bazic, gazos şi electrolitic la bolnavii cu LPA/SDRA
  • 4.1 Dereglările metabolismului acido-bazic şi gazos la bolnavii cu LPA/SDRA
  • 4.2 Modificările electrolitice la bolnavii suferinzi de LPA/SDRA
  CAPITOLUL V. Modificările hematologice şi hemostazice la bolnavii cu leziuni pulmonare acute/ detresă respiratorie acută
  • 5.1 Caracteristica celulelor circulante la bolnavii cu LPA/SDRA
  • 5.2 Tulburările hemostazei la bolnavii cu LPA/SDRA

  CAPITOLUL VI. Protocolul de conduită a pacienţilor cu LPA/SDRA
  • 6.1 Algoritmul stabilirii diagnosticului LPA/SDRA
  • 6.1.1 Estimarea factorilor de risc cu potenţial crescut de dezvoltare a LPA/SDRA la bolnavul critic
  • 6.1.2 Determinarea manifestărilor clinice care confirmă prezenţa LPA/SDRA şi gradului de severitate al sindromului
  • 6.2 Algoritmul terapiei intensive a bolnavilor cu LPA/SDRA