Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Katatraumatismele craniocerebrale asociate


Autor: Postolachi Roman
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vasile Burunsus
doctor
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-001.3

Adobe PDF document 2.43 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

katatraumatisme craniocerebrale asociate, manifestări neurologice, substanţă cerebrală

Adnotare

Studiul a examinat tranşant materialul clinic, investigaţional, curativ al unui amplu lot de katatraumatisme craniocerebrale asociate - 330 cazuri. Vârsta medie a pacienţilor înrolaţi în studiu a fost de 36,44 ani, ceea ce denotă faptul că katatraumatismele interesează predilect contingente tinere de populaţie. Traumatismele craniocerebrale asociate în contextul katatraumatismelor se întâlnesc de 2,55 ori mai frecvent decât cele ce se întâmplă în urma altor mecanisme de traumatizare.

Examenul clinico-neurologic a estimat că manifestările neurologice la pacienţii cu katatraumatisme craniocerebrale asociate sunt specifice pentru diferite forme de asociere în perioadele acută şi intermediară a bolii traumatice. Ele se caracterizează prin evoluţie mai expresivă şi se prezintă prin dereglări neurologice condiţionate de leziuni atât ale scoarţei cerebrale, substanţei albe, cât şi ale nucleelor bazale, corpului calos, trunchiului cerebral, hipotalamusului şi medulei spinale, care se accentuează pe fundalul comoţiei ori contuziei generale a structurilor suprasegmentare. S-a consemnat de asemenea rolul hemoragiilor intraventriculare şi subarahnoidiene ce survin în acest context (25,15%) şi care frecvent se pot manifesta în asociere.

Rezultatele studiului au demonstrat că schimbările neurologice la katatraumatismele craniocerebrale asociate au evoluat în majoritatea cazurilor pe fundalul şocului traumatic, al dereglărilor funcţiilor vitale, al stării generale grave a pacienţilor, cu dereglări ale conştiinţei, stări de ebrietate, reacţii de afect la traumatism, cu multiple leziuni asociate. Prezenţa acestui fundal de stări patologice sugerează importanţa monitoringului atent al tabloului neurologic în perioada acută a bolii traumatice. În baza datelor radiologice, ale tomografiei computerizate, prin vizualizarea intraoperatorie a encefalului, după rezultatele morfopsiei au fost evidenţiate modificările substanţei cerebrale şi ale oaselor craniene caracteristice pentru katatraumatisme, care au un rol de esenţă în patogenia edemului şi a tumefierii cerebrale, a dereglărilor vasculare şi în apariţia leziunilor secundare.

Analiza formelor clinice ale traumatismelor craniocerebrale din contextul katatraumatismelor craniocerebrale asociate a delimitat o serie de leziuni grave ale encefalului la 29,09% pacienţi. S-a cuantificat de asemenea volumul deperdiţiilor de sânge prin hematoamele solitare, cele etajate şi bilaterale cu demarcarea simptomelor neurologice ce specifică fiecare asemenea entitate clinică. Numai în contextul distructiv al acestui gen de traumatisme s-a constatat formarea leziunilor craniocerebrale după mecanisme indirecte de traumatizare – per total prezente la 18,18% din pacienţi.

În temeiul probelor acumulate au fost elaborate algoritme de diagnostic şi asistare oportună şi de volum plenar ale katatatraumatismelor craniocerebrale asociate în scenarii diferenţiate pentru asistenţa de prespital şi cea de staţionar, care au fost şi valorificate în practica serviciilor de urgenţă din republică.

Mesajul final al studiului este cel de abordare strategică a activităţilor de prevenire a acestor evenimente dramatice, iar pentru anticiparea katatraumatismelor craniocerebrale asociate se impune elaborarea unor programe sociale dirijate în acest sens, revederea codurilor de construcţie a clădirilor, a legislaţiei de reglementare, modificarea mediului înconjurător, cum ar fi instalarea protecţiilor la ferestre şi a balustradelor la balcoane.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de investigare

 • 2.1. Сritеriile de includere a pacienţilor în studiu
 • 2.2. Metodel de examinare a pacienţilor cu katatraumatisme craniocerebrale asociate
  • 2.2.1. Examenul clinic al pacienţilor cu katatraumatisme craniocerebrale asociate
  • 2.2.2. Examenele instrumentale şi de laborator
 • 2.3. Ponderea katatraumatismelor craniocerebrale asociate în structura generală a traumatismelor mecanice
 • 2.4. Prelucrarea statistico-matematică a materialului explorativ

CAPITOLUL III. Particularităţile diagnosticului şi asistenţei medicale a pacienţilor cu katatraumatisme craniocerebrale asociate la etapa de prespital

CAPITOLUL IV. Particularităţile clinice ale componentului craniocerebral la pacienţii cu katatraumatisme craniocerebrale asociate

 • 4.1. Caracteristica clinică a comoţiei cerebrale
 • 4.2. Caracteristica clinică a contuziilor cerebrale şi leziunii axonale difuze
 • 4.3. Caracteristica clinică a compresiunilor cerebrale

CAPITOLUL V. Particularităţile clinice ale pacienţilor cu katatraumatisme craniocerebrale mono- şi poliasociate
 • 5.1. Traumatisme craniocerebrale asociate cu leziuni ale scheletului facial
 • 5.2. Traumatisme craniocerebrale asociate cu leziuni ale toracelui şi organelor viscerale intratoracice
 • 5.3. Traumatisme craniocerebrale asociate cu leziuni ale organelor cavităţii peritoneale şi spaţiului retroperitoneal
 • 5.4. Traumatisme craniocerebrale asociate cu leziuni ale membrelor şi bazinului
 • 5.5. Traumatisme craniocerebrale asociate cu leziuni ale coloanei vertebrale şi măduvei spinării
 • 5.6. Katatraumatisme craniocerebrale poliasociate

CAPITOLUL VI. Particularităţile tratamentului katatraumatismelor craniocerebrale asociate în staţionar şi rezultatele tratamentului în dependenţă de volumul asistenţei medicale la diferite etape de tratament