Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Groppa Stanislav, doctor habilitat, profesor universitarGroppa Stanislav, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1384
Specialităţi abilitate: 14.00.13 - Neurologie

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central 14.00.13 USMF referent
consultant
Revenco Ninel
consultant
Iliciuc Ion
15.07.2016
D Migrena la pacienţi cu evenimente vasculare ischemice: cerebrale şi coronariene 14.00.13 IMSPINN referent
consultant
Grosu Aurel
conducător
Moldovanu Ion
22.09.2016

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţi clinice şi de evoluţie a glicemiei la pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic acut. Pronostic şi tratament 14.00.13 conducător
consultant
Gudumac Valentin
18.06.2009
D Katatraumatismele craniocerebrale asociate 14.00.28 conducător
consultant
Burunsus Vasile
22.01.2009
D Neurochirurgia endoscopică a herniei discale lombare (studiu comparativ) 14.00.28 consultant
conducător
Zapuhlih Grigore
18.09.2008
DH Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme cranio-cerebrale (aspecte neurologice şi medico-sociale) 14.00.13 consultant
consultant
Eţco Constantin
19.06.2008
DH Reabilitarea medico-socială a pacienţilor cu epilepsie în regim de ambulator 14.00.18 consultant
consultant
Nacu Anatol
22.12.2005
D Epidemiologia bolilor cerebrovasculare în judeţul Constanţa, strategii de profilaxie 14.00.13 conducător
consultant
Prisăcari Viorel
27.10.2005
D Diagnosticul şi tratamentul traumatismelor vertebro-medulare a joncţiunii toracolombare 14.00.28 consultant
conducător
Zapuhlih Grigore
23.06.2005
D Polimorfizmul secvenţei ADN 12q24.1 înlănţuite cu gena fenilalaninhidroxilazei în populaţia Republicii Moldova 03.00.15 conducător
consultant
Jacotă (decedat) Anatol
23.12.2004