Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor de antrenament a sportivilor în edificiile sportive de tip închis


Autor: Cebanu Sergiu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

edificii sportive, sportivi, condiţii de antrenament, indici fiziologici, morbiditate generală, traumatism, corelaţie, adaptare, măsuri de prevenţie.

Adnotare

S-a realizat un studiu complex şi sistemic al stării de sănătate a sportivilor în relaţie cu condiţiile de antrenament. Investigaţiile s-au efectuat în 5 săli sportive: de lupte libere, lupte greco-romane, atletica grea, judo şi box.

Practicarea luptelor sportive (lupte libere, lupte greco-romane, judo), atleticii grele şi boxului produce modificări funcţionale ale tuturor organelor şi sistemelor. Modificările funcţionale din partea sistemelor circulator, nervos central, neuromuscular şi respirator sunt adecvate efortului fizic depus şi tipului de sport practicat.

Estimarea stării de sănătate a sportivilor după rezultatele examenelor medicale evidenţiază o incidenţă înaltă a cazurilor de îmbolnăviri, îndeosebi prin maladiile sistemului circulator, bolile cavităţii bucale şi bolile sistemului genito-urinar. Pe parcursul anilor 1999-2005 nivelul mediu al morbidităţii sportivilor în funcţie de adresabilitate a constituit 230,1±44,72 cazuri la 1 000 de sportivi. Ierarhizarea morbidităţii pe clase a stabilit cea mai mare pondere a bolilor sistemului respirator, leziunilor traumatice şi bolilor de piele. În clasa leziunilor traumatice mai frecvent au fost înregistrate leziunile traumatice superficiale, luxaţiile, entorsele, întinderile ligamentelor şi fracturile.

Concomitent s-a stabilit persistenţa condiţiilor microclimaterice nesatisfăcătoare în care au loc antrenamentele, evaluate în perioada rece şi caldă a anului, precum şi în diverse anotimpuri: toamna, iarna şi primăvara. Depăşirea nivelului admisibil de zgomot a fost înregistrată în sala de atletică grea şi în sala de judo, iar iluminatul artificial în 100% din cazuri nu corespunde normelor recomandate. În aerul sălilor de antrenament s-au înregistrat concentraţii sporite de dioxid de carbon, praf, un număr sporit de NTG, stafilococi şi streptococi; pe inventarul sportiv şi pe suprafeţe prezenţa unui număr sporit de microorganisme.

S-a constatat, că în edificiile sportive de tip închis persistă un complex de factori de risc care pot induce modificări nefavorabile ale stării funcţionale a organismului şi manifestări morbide la sportivi. S-au evidenţiat corelaţii directe între factorii de risc şi modificările fiziologice ale sportivilor. S-a determinat gradul lor de adaptare la condiţiile de antrenament. Pentru reducerea consecinţelor nefavorabile au fost elaborate un şir de măsuri de prevenţie.

Cuprins


CAPITOLUL I Problemele actuale ale sănătăţii sportivilor în relaţie cu condiţiile de antrenament (analiza de sinteză a referinţelor bibliografice)

CAPITOLUL II Materiale şi metode de investigare

 • 2.1. Organizarea studiului
 • 2.2. Metodele de cercetare
  • 2.2.1. Metode fiziologice
  • 2.2.2. Metode de studiere a stării de sănătate
  • 2.2.3. Metode igienice
  • 2.2.4. Metode microbiologice
  • 2.2.5. Metode de analiză matematică
 • 2.3. Volumul investigaţiilor

CAPITOLUL III Caracteristica şi evaluarea indicilor stării de sănătate a sportivilor
 • 3.1. Caracteristica fiziologo-igienică a modificărilor funcţionale ale organismului sportivilor
  • 3.1.1. Dinamica modificărilor funcţionale ale organismului sportivilor în timpul antrenamentului
  • 3.1.2. Evaluarea igienică a particularităţilor modificărilor indicilor fiziologici individuali ai organismului sportivilor în timpul antrenamentului
 • 3.2. Caracteristica şi evaluarea morbidităţii sportivilor
  • 3.2.1. Caracteristica morbidităţii sportivilor în funcţie de rezultatele examenelor medicale
  • 3.2.2. Caracteristica morbidităţii sportivilor în funcţie de adresabilitate
 • 3.3. Evaluarea traumatismului sportivilor

CAPITOLUL IV Caracteristica şi evaluarea igienică a mediului ocupaţional în edificiile sportive de tip închis
 • 4.1. Caracteristica igienică a edificiilor sportive de tip închis
 • 4.2. Caracteristica igienică a factorilor mediului ocupaţional
  • 4.2.1. Microclimatul
  • 4.2.2. Iluminatul
  • 4.2.3. Zgomotul
  • 4.2.4. Factorii chimici ai aerului
  • 4.2.5. Poluarea bacteriologică a aerului şi suprafeţelor

CAPITOLUL V Evaluarea indicilor de sănătate în relaţie cu mediul ocupaţional şi a gradului de adaptare a sportivilor
 • 5.1. Evaluarea interrelaţiilor dintre starea de sănătate a sportivilor şi factorii mediului ocupaţional
 • 5.2. Evaluarea gradului de adaptare a sportivilor ca indice al stării de sănătate

CAPITOLUL VI Măsurile de profilaxie şi optimizarea asistenţei medicale privind îmbunătăţirea condiţiilor de antrenament şi ameliorarea stării de sănătate a sportivilor.