Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fortificarea sănătății populației cu riscuri metabolice crescute


Autor: Fedaș Vasile
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2023
Consultant ştiinţific: Ion Mereuţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.34 Mb / în română
Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 614.2:616-008.9(478)(043.2)

Adobe PDF document 12.57 Mb / în română
292 pagini


Cuvinte Cheie

sănătate, riscuri metabolice, metabolism, tulburări metabolice, hipertensiune arterială, diabet zaharat tip II, dislipidemie, obezitate, inflamație cronică sistemică, mod de viață biotipizat și personalizat

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 466 de titluri, 16 anexe, 190 pagini de text de bază, 24 figuri, 51 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 38 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Studierea complexului de măsuri necesare pentru fortificarea sănătății populației cu riscuri metabolice crescute prin elaborarea unor metode noi de prevenție și abordărilor originale de management terapeutic.

Obiectivele cercetării: 1) Analiza statistico-demografică a populației cu riscuri metabolice și circulatorii crescute în perioada anilor 2015-2020 (hipertensiunea arterială, diabetul zaharat tip II, obezitatea și dislipidemiile. 2) Relevarea și evidențierea rolului și impactului factorilor de risc major în apariția tulburărilor metabolice și circulatorii esențiale asupra sănătății populației. 3) Evaluarea unor metode de diagnostic preclinic al tulburărilor metabolice și circulatorii la persoanele cu riscuri metabolice crescute. 4) Argumentarea științifică a abordărilor originale în aplicarea metodelor noi de readaptare și recuperare pentru fortificarea sănătății. 5) Elaborarea recomandărilor pentru educația în sănătate și a modului sănătos de viață cu alimentație funcțională biotipizată și personalizată a subiecților cu riscuri metabolice crescute. 6) Elaborarea noilor produse cu efect metabolico-protectiv și studierea proprietăților curativ-profilactice ale acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră este argumentat inpactul factorilor esențiali de risc metabolic în populație, inclusiv inflamația cronică sistemică, rolul microbiotei; fiind analizată statistic și demografic, populația cu hipertensiune arterială, diabet zaharat tip II, dislipidemie și obezitate, analitic și discriptiv; este argumentată științific readaptarea și reabilitarea metabolică; sunt elaborate noi produse cu efect metabolico-protectiv; fiind elaborate recomandări ale modului de viață biotipizat și personalizat la subiecții cu tuburări metabolice.

Rezultatul obținut, care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în dezvoltarea conceptului despre impactul factorilor de risc metabolic în populație, inclusiv inflamația sistemică cronică, a criteriilor depistării precoce a denaturării metabolismului, a posibilităților readaptării și reabilitării metabolice, a eliminării stresului oxidativ, a argumentării noii viziuni a stulului de viață biotipizat și personalizat cu scopul educației și fortificării sănătății populației.

Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea concepției declanșării denaturărilor metabolice, cu implicarea inflamației cronice sistemice, a diminuării stresului oxidativ prin administrarea produselor bioprotectoare metabolice cu biotipizarea și individualizarea stilului sănătos de viață.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea metodei de diagnostic preclinic al dereglărilor metabolice și a prebioticului de corecție a biotei intestinale; în aplicarea alimentației sanogene, a modului de viață biotipizat și individualizat, prin educația medicală a populației, menținerea și fortificarea sănătății populației cu riscuri metabolice crescute.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetărilor au fost implementate în procesul de cercetare a Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, institutele similare din România, Ucraina, Rusia, în procesul didactic al Universității de Stat din Moldova, a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Universitatea din Tiraspol, în programele de EMC în readaptare și reabilitare, în activitatea medicilor de familie, a specialiștilor din instituțiile medicale publice și private, în centrele de reabilitare, de educație pentru sănătate.

Cuprins


1. RISCURILE METABOLICE CRESCUTE ȘI SĂNĂTATEA POPULAȚIEI (REVIUL LITERATURII)
 • 1.1. Hipertensiunea arterială ca factor metabolic cu risc crescut asupra sănătățiI
 • 1.2. Diabetul zaharat tip II – factor cu risc crescut pentru sănătate
 • 1.3. Dislipidemiile ca componentă obligatorie a sindromului metabolic
 • 1.4. Obezitatea ca factor de risc al sindromului metabolic și impactul ei asupra sănătății
 • 1.5. Inflamația sistemică cronică ca factor cheie în declanșarea proceselor patometabolice
 • 1.6. Stresul oxidativ – factor de risc metabolic pentru sănătate
 • 1.7. Tulburările metabolice sinergice – risc cumulativ major pentru sănătatea populației
 • 1.8. Metabolismul proteic
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Prezentarea generală a studiului
 • 2.2. Determinarea indicilor generali și biochimici ai sângelui
 • 2.3. Metodele de cercetare în elaborarea produselor cu acțiune metabolico-protectoare
 • 2.4. Metoda de determinare a conţinutului aminoacizilor liberi
 • 2.5. Evaluarea necesarului caloric .
 • 2.6. Analiza statistică a datelor
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL FACTORILOR DE RISC METABOLIC MAJOR ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA (2015-2020)
 • 3.1. Prevalența hipertensiunii arteriale, diabetului zaharat, dislipidemiei și obezității în populația Republicii Moldova
 • 3.1.1. Prevalența prin bolile aparatului circulator la 10 mii populație în perioada 2015-2020
 • 3.1.2. Prevalența prin bolile endocrine și obezitate în Republica Modova la 10 mii populație în anii 2015-2020
 • 3.2. Incidența prin hipertensiune arterială, diabet zaharat, dislipidemii și obezitate ca factori de risc major pentru sănătatea populației
 • 3.2.1. Incidența prin bolile aparatului circulator în populația Republicii Moldova la 10 mii locuitori pentru 2015-2020
 • 3.2.2. Incidența prin boli endocrino-metabolice ca factor de risc major pentru sănătate în perioda 2015-2020
 • 3.2.3. Incidența prin obezitate ca factor de risc major pentru sănătate în perioada 2015-2020 .. 104
 • 3.3. Mortalitatea generală și prin riscuri metabolice crescute a populației Republicii Moldova pentru 2015-2020
 • 3.3.1. Mortalitatea generală a populației Republicii Moldova la 100 mii locuitori în perioada 2015-2020
 • 3.3.2. Mortalitatea populației prin maladiile aparatului circulator
 • 3.3.3. Mortalitatea prin bolile endocrine și diabet zaharat
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. STILUL DE VIAȚĂ BIOTIPIZAT ȘI PERSONALIZAT PENTRU SUBIECȚII CU RISCURI METABOLICE CRESCUTE
 • 4.1. Argumentarea științifică a stilului de viață biotipizat și personalizat al subiecților cu riscuri metabolice crescute
 • 4.2. Abordarea științifică a controlului modului de viață și celui glicemic la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 4.3. Minimalizarea riscurilor metabolice la subiecții cu tulburări metabolice prin ameliorarea stilului de viață biotipizat și personalizat
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. DIMINUAREA RISCURILOR METABOLICE ȘI AMELIORAREA HOMEOSTAZIEI PRIN ADMINISTRAREA REMEDIILOR BIOLOGIC ACTIVE
 • 5.1. Elaborarea produselor cu efecte metabolice protectoare
 • 5.2. Studiul remediilor elaborate cu efecte biologic active
 • 5.2.1. Toxicitatea produselor biologic active în experiment la șobolani
 • 5.3. Studiul clinico-biologic al produselor elaborate la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 5.3.1. Efectele biologice ale produselor P-1, P-2, ȘI P-3 asupra metabolismului proteic (aminoacizilor liberi) la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 5.3.2. Efectele biologice a produselor P-1, P-2 ȘI P-3 asupra metabolismului lipidic la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 5.3.3. Efectele produselor P1, P2 ȘI P3 asupra metabolismului glucidic la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 5.4. Biota intestinală și influența ei asupra sindromului metabolic la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 5.4.1. Metode de diagnostic preclinic al dereglărilor metabolice la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 5.4.2. Elaborarea preparatului P-4 cu acțiune simbiotică, regulatorie, antioxidantă și adaptogenă
 • 5.4.3. Efectul biologic al preparatului P-4 asupra biotei intestinale la subiecții cu riscuri metabolice crescute
 • 5.5. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI