Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.07 – Igienă


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Igiena este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea factorilor mediului, influenţei lor asupra sănătăţii, elaborarea şi supravegherea cerinţelor sanitaro-igienice adecvate confortului igienic în desfăşurarea vieţii şi a muncii, de păstrare şi îmbunătăţire a sănătăţii populaţiei.

Direcţii de cercetare

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.07 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: boli interne, cardiologie, pediatrie, boli infecţioase, fiziologia normală, toxicologie, epidemiologie, medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii, alergologie şi imunologie, diagnostic clinic de laborator, cibernetica biologică şi medicală, biochimie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi componentele disciplinelor enumărate nicidecum nu substituie particularităţile specifice ale igienei, dar folosirea metodelor lor de cercetare permit a suplimenta bagajul de date importante pentru rezolvarea problemelor ştiinţifice ale igienei în păstrarea şi promovarea sănătăţii publice.

Celelalte ştiinţe medicale (obstetrică şi ginecologie, anatomia omului, endocrinologie, oncologie, chirurgie etc.) sunt pur clinice, efectuează diagnosticul şi tratamentul respectiv. În aceste domenii igienei îi aparţin doar studiul influenţei factorilor de mediu asupra stării sănătăţii şi de asemenea elaborarea complexului integrat de profilaxie a maladiilor.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Igiena” cu specialităţile adiacente enumărate mai sus pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Opopol Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, membru-corespondent al A.Ş.R.M., profesor universitar, şeful catedrei Igienă şi Epidemiologie a facultăţii de perfecţionare a medicilor a USMF “Nicolae Testemiţanu”.
  2. Ostrofeţ Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şeful catedrei igienă generală a USMF “Nicolae Testemiţanu”.
  3. Friptuleac Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şeful catedrei igienă a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Recenzentul: Rudi Ghenrietta, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar al catedrei igienă generală a USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Recenzentii:

  1. Rudi Ghenrietta, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar al catedrei igienă generală a USMF “Nicolae Testemiţanu”.