Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea serviciilor de asistenţă medicală primară prin implementarea metodelor manageriale contemporane


Autor: Nemerenco Ala
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 614.2

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

Asistenţa medicală primară, medicină de familie, medic de familie, vizita la medicul de familie, asistent medical al medicului de familie, management, sală de triaj, confidenţialitate.

Adnotare

Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost înregistrate un şir de schimbări importante în domeniul asistenţei medicale primare. Analiza literaturii de specialitate a permis să concludem că în multe ţări sunt susţinute reformele sistemelor de sănătate orientate pe asistenţa medicală primară, iar calitatea serviciilor primare de sănătate şi satisfacţia pacienţilor depind, în mare măsură, de managementul acestor servicii. Cercetările efectuate în cadrul lucrării au indicat o diferenţă semnificativă în profilul de sarcini ale echipei medicului de familie in aplicarea metodelor manageriale, utilizarea echipamentului medical, prestarea serviciilor de promovare a sănătăţii, gestionarea afecţiunilor cronice etc.

În urma evaluării activităţilor echipei medicului de familie s-a constatat că programarea pacienţilor, optimizarea programului de lucru al medicului şi a duratei de consultaţie permit sporirea accesibilităţii populaţiei la serviciile primare de 1,6 ori, totodată majorând semnificativ şi satisfacţia pacienţilor. Optimizarea activităţii echipei medicului de familie poate fi atinsă in urma trierii complexe a pacientului la etapa preconsultaţie şi pregătirea lui pentru consultaţie la nivelul asistentului medical in sala de triaj. Alte metode, aşa ca majorarea duratei examenului medical, consilierea pacientului, activităţi profilactice, implementarea confidenţialităţii vizitei, separarea activităţii medicului de cea a asistenţilor, fiecare membru al echipei indeplinind activităţi ce corespund nivelului său de pregătire, conduc cu siguranţă la sporirea calităţii consultaţiei medicului de familie. Totodată, este posibilă utilizarea maximă a capacităţilor asistentului medical prin sporirea implicării lui pe parcursul vizitei, instruirea şi posedarea unui număr mai mare de deprinderi practice, transferarea activităţilor de secretariat în responsabilitatea asistentului şi implicarea lui cât mai activă în soluţionarea problemelor ce ţin de promovarea modului sănătos de viată.

În lucrare sunt demonstrate eficienţa activităţii în echipă prin sincronizarea şi divizarea activităţilor medicale, optimizarea serviciilor prin completare reciprocă şi în baza funcţiilor bine determinate ale medicului de familie şi asistentului său medical.

Rezultatele cercetărilor au demonstrat influenţa metodelor manageriale contemporane asupra eficienţei activităţii echipei medicului de familie prin:

Implementarea metodelor propuse au demonstrat un impact considerabil intrun timp restrâns asupra accesibilităţii, eficienţei, calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară şi satisfacţiei pacienţilor şi personalului medical. Importanţa rezultatelor cercetărilor ştiinţifice este semnificativă şi prin posibilitatea simplă de aplicare în practica instituţiilor de asistenţă medicală primară, indiferent de locul de amplasare – urban sau rural, nu necesită alocări financiare semnificative şi nu depinde de volumul de finanţare, fapt demonstrat în studiu în cazul instituţiilor cu o etapă avansată a reformei.

Cuprins


CAPITOLUL I. Dezvoltarea asistenţei medicale primare
 • 1.1. Principii de dezvoltare a asistenţei medicale primare
 • 1.2. Asistenţa medicală primară in ţările Europei
 • 1.3. Dezvoltarea asistenţei medicale primare in Republica Moldova

CAPITOLUL II. Metodica organizării cercetării
 • 2.1. Evaluarea activităţilor echipei medicului de familie prin metoda
 • fotocronometriei
 • 2.2. Opinia medicilor de familie referitor la managementul serviciilor de
 • asistenţă medicală primară
 • 2.3. Opinia pacienţilor referitor la managementul serviciilor de
 • asistenţă medicală primară

CAPITOLUL III. Evaluarea activităţii echipei medicului de familie în condiţii de reformă
 • 3.1. Activitatea echipei medicului de familie în condiţii de etapă
 • avansată a reformei
  • 3.1.1. Sala de triaj – formă de optimizare a serviciilor primare la
  • etapa preconsultaţie
  • 3.1.2. Etapa consultaţiei medicului de familie
  • 3.1.3. Evaluarea activităţii asistentului medical la etapa postconsultaţie
 • 3.2. Activitatea echipei medicului de familie în condiţii de etapă precoce a reformei
 • 3.3. Evaluarea activităţii medicului de familie în condiţii de etapă avansată şi etapă precoce a reformei
 • 3.4. Evaluarea activităţii asistentului medicului de familie în condiţii de etapă avansată şi precoce a reformei

CAPITOLUL IV. Evaluarea calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară
 • 4.1. Opinia medicilor de familie – evaluare internă a rezultatelor reformelor
 • 4.2. Opinia pacienţilor – indicator al calităţii serviciilor medicale