Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ciocanu Mihail, doctor habilitat, profesor universitarCiocanu Mihail, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:28 februarie 2008, nr.857
Specialităţi abilitate: 14.00.33 - Medicină socială şi management

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Strategii de management în instituțiile sistemului de sănătate 08.00.05 ASEM referent
conducător
Portărescu Serghei
19.12.2022
DH Managementul clinic al persoanelor cu tulburări mintale severe: diagnostic, reabilitare și integrare psihosocială 14.00.18 USMF referent
consultant
Spinei Larisa
consultant
Nacu Anatol
21.12.2022
DH Fortificarea sănătății populației cu riscuri metabolice crescute 14.00.07 IFS referent
consultant
Mereuţa Ion
12.01.2023

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Dezvoltarea asistenței medicale primare bazate pe medicina de familie în republica moldova și determinanții eficacității 14.00.33 USMF consultant 24.02.2023
D Particularitățile tratamentului intervențional al infarctului miocardic acut fără supradenivelarea segmentului ST 14.00.06 IMSPIC conducător
conducător
Ciobanu Lucia
01.07.2022
D Managementul reabilitării pacienților diagnosticați cu afecțiuni degenerative și posttraumatice ale articulațiilor mari 14.00.33 USMF conducător
consultant
Caproş Nicolae
09.07.2019
D Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu 14.00.33 conducător 23.12.2010