Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul endovascular al malformaţiilor arteriovenoase cerebrale şi al fistulelor carotidocavernoase


Autor: Parpauţ Vladimir
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Mihai Gavriliuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document3.57 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-089+616.13/.14

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

malformaţie arteriovenoasă, fistulă carotido-cavernoasă, tratament endovascular, sondă cu balon, calitatea vieţii.

Adnotare

Studiul este consacrat analizei a 41 de cazuri (20 de bolnavi cu malformaţii arteriovenoase şi 21 de bolnavi cu fistule carotido-cavernoase) tratate prin metoda endovasculară propusă de Serbinenko. Bolnavii au fost cercetaţi minuţios în mod clinic, precum şi examinaţi complementar prin ultrasonografie Doppler (18 cazuri), computer tomografie (22 de cazuri), rezonanţă magnetică (8 cazuri) şi angiografie cerebrală convenţională (41 de cazuri).

Cele mai frecvente manifestări clinice la bolnavii cu MAV au fost cefaleea (86% cazuri) şi sindromul comiţial (52% bolnavi), iar la bolnavii cu FCC – sunetul pulsatil în cap (50% cazuri) şi tulburările de motilitate a globului ocular (18% cazuri).

Rezultatele obţinute au demonstrat, că patologia vasculară respectivă este de fapt benignă, finalul pozitiv al tratamentului endovascular, însă, depinde de un şir de factori, aşa ca: timpul de stabilire a diagnosticului (până la o decompensare ireversibilă a circuitului sanguin cerebral), localizarea şi dimensiunile defectului peretelui vasului.

O atenţie deosebită necesită a fi acordată, în conformitate cu rezultatele timpurii şi de lungă durată a studiului, pregătirii preoperaţionale a bolnavului prin utilizarea probei Matas, care la o durată de 180 de minute timp de 24 de ore permite evitarea completă a tulburărilor circulatorii cerebrale ischemice în timpul intervenţiei. Cercetarea demonstrează perspicacitatea metodei de tratament endovascular utilizată în rând cu alte tehnologii moderne, reieşind din accesibilitatea şi criteriul cost - eficienţă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • I.1. Date referitoare la istoria, cercetărle etiologice, patofiziologice şi epidemiologice realizate asupra malformaţiilor cerebrale arteriovenoase
 • I.2. Istoricul cercetării, cunoştinţe despre epidemiologia, etiologia şi fiziologia patologică a fistulelor carotido-cavernoase
 • I.3. Descrierea clinică a malformaţiilor cerebrale arteriovenoase
 • I.4. Manifestările clinice ale fistulelor carotido-cavernoase
 • I.5. Posibilităţile şi limitele diagnosticului neuroimagistic, electrofiziologic şi ultrasonografic al malformaţiilor cerebrale arteriovenoase şi al fistulelor carotido-cavernoase
 • I.6. Tratamentul neurochirurgical al malformaţiilor cerebrale arteriovenoase şi al fistulelor carotido-cavernoase

CAPITOLUL II. Pacienţi şi metode de cercetare

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului manifestărilor clinie ale fenomenului de şuntare arterio-venoasă la bolnavii cu MAV şi FCC trataţi prin metoda neurochirurgicală endovasculară

 • III.1. Manifestările clinice la bolnavii cu MAV trataţi prin metoda de balonizare endovasculară
 • III.2. Manifestările clinice la bolnavii cu FCC trataţi prin metoda de balonizare endovasculară

CAPITOLUL IV. Evaluarea ultrasonografică şi neuroimagistică a malformaţiilor arteriovenoase cerebrale şi a fistulelor carotido-cavernoase
 • IV.1. Rezultatele examenului ultrasonografic al bolnavilor cu MAV
 • IV.2. Rezultatele examenului ultrasonografic al bolnavilor cu FCC
 • IV.3. Rezultatele examenului angiografic la bolnavii cu MAV
 • IV.4. Rezultatele examenului angiografic la bolnavii cu FCC
 • IV.5. Evaluarea prin CT şi RMN a malformaţiilor arteriovenoase şi a fistulelor carotido-cavernoase

CAPITOLUL V. Rezultatel tratamentului endovascular al bolnavilor cu malformaţii arteriovenoase cerebrale şi cu fistule carotido-cavernoase

CAPITOLUL VI. Discutarea şi comentarea rezultatelor obţinute