Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei


Autor: Gonciar Veaceslav
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
Anul:2009
Consultanţi ştiinţifici: Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Tudor Lupaşcu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 615.246.2 + 615.835.2

Adobe PDF document 5.96 Mb / în română
260 pagini


Cuvinte Cheie

Medicas E, carbosem, cărbune medicinal, enterosorbţie, enterosorbent, polifepan, oxigenobaroterapie, oxigen hiperbar, tetraclorura de carbon, atropina sulfat, pentetrazol, stricnina nitrat, iod radioactiv, hepatita toxică acută, hepatita cronică, procesele de peroxidare a lipidelor (POL), activitatea antioxidantă, activitatea antitoxică

Adnotare

Studiile experimentale şi clinice complexe sunt dedicate elucidării capacităţii adsorbante a cărbunilor noi Medicas E şi Carbosem, obţinuţi din ănvelişul sâmburilor de fructe, coji de nuci şi seminţe de struguri. Cercetările experimentale in vitro au demonstrat cu certitudine priorităţile proprietăţilor fizico-chimice (suprafaţa mare de adsorbţie, volumul mare al mezo- şi microporilor, prezenţa grupelor funcţionale etc.) responsabile de adsorbţia substanţelor exogene în funcţie de masa moleculară. Cărbunii noi s-au dovedit mai efectivi decât cărbunele medicinal (CM) în sorbţia toxicelor convulsivante (atropină, stricnină, pentetrazol), cu diminuarea letalităţii şi manifestărilor sindromului convulsiv. Cărbunele Medicas E a demonstrat o prioritate importantă faţă de CM în sorbţia mai stabilă şi mai durabilă a iodului radioactiv în diferite condiţii ale pH-ului şi temperaturii mediului.

La utilizarea adsorbanţilor Medicas E şi Carbosem de scurtă (2 zile) şi de lungă durată (7-14 zile), oscilaţiile parametrilor metabolismelor glucidic (glucozei), proteic (proteinelor totale şi fracţiilor lor, creatininei, ureei, acidului uric), lipidic (lipidelor totale, trigliceridelor, colesterolului), electrolitic (sodiului, potasiului, calciului) şi spectrului enzimatic (AsAT, AlAT, fosfatazei alcaline) la animalele intacte au fost în limitele normei, iar în unele situaţii, datorită intensificării captării produselor intermediare, s-a remarcat o ameliorare a funcţiilor detoxicante şi sintetice a ficatului, precum şi o reducere a colesterolului lipidelor aterogene.

Date similare au fost obţinute în studiile pe voluntari, în care s-a demonstrat o acţiune modulatorie a adsorbantului Medicas E asupra hemodinamicii centrale şi periferice, parametrilor biochimici, hemogramei şi sistemului de coagulare a sângelui, determinate de starea iniţială şi epurarea produselor intermediare ale metabolismului.

În condiţii experimentale s-a demonstrat eficacitatea enterosorbţiei cu Medicas E, îndeosebi în asociere cu OBT, în tratamentul hepatitei toxice acute, relevată prin diminuarea nivelului transaminazelor, FA, bilirubinei şi fracţiilor ei, indicatori ai sindromului de citoliză şi colestază. Concomitent, s-a constatat o influenţă benefică asupra sistemului antioxidant al cărbunelui cercetat şi asocierea lui cu oxigenul hiperbaric, estimată prin dinamica pozitivă a ceruloplasminei, transferinei şi indicelui ceruloplasmină/transferină. Modificările respective au fost mai evidente la efectuarea a 10 şedinţe de OBT în asociere cu enterosorbantul, cu potenţarea reciprocă a efectelor benefice.

La pacienţii cu hepatite cronice toxice şi virale, ciroză hepatică cu encefalopatie, utilizarea în tratamentul complex a adsorbanţilor Medicas E şi Carbosem a contribuit practic la normalizarea nivelului AsAT, AlAT, GGT, FA, bilirubinei, diminuarea proceselor POL (DAM, CD, CT) şi restabilirea activităţii sistemului antioxidant (SOD, catalaza, GR). Concomitent, s-a remarcat o dinamică pozitivă a parametrilor imunităţii celulare (T-limfocitelor, T-helperilor, T-supresorilor) şi umorale (B-limfocitelor, Ig M, Ig A, Ig E). Legităţile constatate concordau cu evoluţia benefică mai rapidă a simptomelor clinice.

Rezultatele studiilor experimentale şi clinice ne-au permis să conchidem că cărbunii noi Medicas E şi Carbosem exercită influenţe terapeutice benefice în condiţii de patologie cu modularea stării la pacienţii sănătoşi. Aceste efecte se datorează mecanismelor tipice ale enterosorbanţilor, relevate prin adsorbţia substanţelor toxice, produselor metabolice şi intermediare; epurarea sucurilor digestive de produsele toxice şi toxinele bacteriene; amplificarea funcţiilor tubului digestiv şi activităţii enzimatice; difuziunea din sânge a produselor toxice şi intermediare cu amplificarea funcţiilor de detoxicare a ficatului şi rinichilor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Enterosorbţia – una din metodele de detoxicare a organismului (reviul literaturii)
 • 1.1. Principiile şi mecanismele enterosorbţiei
 • 1.2. Enterosorbţia în tratamentul complex al intoxicaţiilor, diferitor maladii şi stări patologice.

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Metoda efectuării screening-ului farmacologic privind testarea acţiunii adsorbante a adsorbanţilor noi
 • 2.2. Metode de determinare a inofensivităţii enterosorbanţilor noi
 • 2.3. Metoda de modelare a hepatitei toxice acute
 • 2.4. Metoda determinării eficacităţii adsorbanţilor noi în tratamentul complex al afecţiunilor hepatice cronice
 • 2.5. Metodele cercetărilor biochimice
 • 2.6. Determinarea activităţii enzimelor sistemului antioxidant
 • 2.7. Determinarea spectrelor rezonanţei paramagnetice de spin în eşanţioanele ţesutului hepatic şi ale sângelui.
 • 2.8. Metodele de prelucrare statistică a rezultatelor

CAPITOLUL III. Particularităţile enterosorbanţilor autohtoni noi pe bază de cărbuni activi

Capitolul IV. Eficacitatea adsorbantă comparativă a adsorbanţilor noi in vitro după sorbţia ulfatului de atropină, nitratului de stricnină, pentetrazolului şi iodului radioactiv (125I)

CAPITOLUL V. Influenţa adsorbanţilor asupra unor parametri biochimici ai serului sanguin la şobolani intacţi

 • 5.1. Influenţa adsorbanţilor asupra concentraţiei glucozei, activităţii transaminazelor şi fosfatazei alcaline
 • 5.2. Influenţa adsorbanţilor asupra metabolismului lipidic
 • 5.3. Influenţa adsorbanţilor asupra metabolismului proteic
 • 5.4. Influenţa adsorbanţilor asupra metabolismului hidrosalin

CAPITOLUL VI. Proprietăţile de sorbţie ale enterosorbanţilor noi în condiţiile oxigenobaroterapiei
 • 6.1. Influenţa enterosorbţiei, oxigenobaroterapiei şi asocierii lor asupra parametrilor
 • biochimici în hepatita toxică acută
 • 6.2. Evoluţia sistemului antioxidant sub influenţa enterosorbţiei, oxigenobaroterapiei şi asocierii lor în hepatita toxică acută.
 • 6.3. Modificările conţinutului citocromului P-450 şi citocromoxidazei în ficat la şobolani cu hepatita toxică acută sub influenţa enterosorbţiei, oxigenobaroterapiei şi asocierii lor

CAPITOLUL VII. Modificările hemodinamice şi metabolice provocate de enterosorbantul nou Medicas E
 • 7.1. Modificările hemodinamicii centrale şi ale celei periferice în condiţiile enterosorbţiei
 • 7.2. Influenţa enterosorbţiei asupra indicilor biochimici ai serului sanguin, unor parametri funcţionali hepatici şi metabolismului electrolitic
 • 7.3. Influenţa enterosorbţiei cu Medicas E asupra hemogramei şi unor parametri
 • ai sistemului de coagulare

CAPITOLUL VIII. Eficacitatea enterosorbţiei şi optimizarea utilizării ei în tratamentul complex al unor afecţiuni hepatice
 • 8.1. Eficacitatea enterosorbţiei în tratamentul complex al pacienţilor cu hepatite cronice toxice şi virale
 • 8.2. Eficacitatea enterosorbţiei în tratamentul complex al pacienţilor cu ciroză şi
 • encefalopatie hepatică.

CAPITOLUL IX. Analiza şi sinteza rezultatelor obţinute