Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza si standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea metodelor spectrale si cromatografice


Autor: Şepeli Diana
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.02 - Chimie analitică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Mihail Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română
Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 543.63 + 543.42 + 543.54+ 615.4:54

Adobe PDF document 7.54 Mb / în rusă
185 pagini

Cuvinte Cheie

cromatografie, spectrofotometrie, amide malonice ale acidului paminobenzoic, tinctură de fenicul, anetol, сineol, carotinoide, flavonoide, sclareol, salviе tămâioasă, fenicul obisnuit, felimică medicinală.

Adnotare

Teza este prezentată în formă de manuscris.

Lucrarea este consacrată elaborării metodelor originale de analiză cantitativă a principiilor active în preparate noi, obţinute din materie primă vegetală de provenienţă locală (salvie tămâioasă (ST) şi fenicul obişnuit), precum şi a produşilor sintetici cu aplicarea cromatografiei (în strat subţire, gaz – lichid) şi spectrofotometriei. În scopul determinării cantitative a anetolului în tinctură de fenicul şi în preparatele Fenglicol şi Fencarin, a cantităţii totale de carotinoide în preparatul Fencarin, cantităţii totale de flavonoide (cvercetină, kempferol, cvercitrină, iuglanină, runghiozidă, afzelină) în preparatele de salvia Salvit-1 şi Salmus, pentru prima dată au fost elaborate metode spectrofotometrice de analiză. Condiţiile găsite de separare a componenţilor în preparatul Fenglicol prin aplicarea cromatografiei gaz lichid (CGL) au permis elaborarea metodei cantitative de analiză concomitentă a anetolului şi cineolului după curbele de calibrare.

Rezultatele cercetărilor analitice prin metodele de analiză elaborate cu utilizarea cromatografiei în strat subţire (CSS), extracţie şi spectrofotometrie au demonstrat, că preparatele de salvia se deosebesc după compoziţia substanţelor biologic active (SBA). Noul preparat Salvit-1 întrece preparatul oficial Salmus aproximativ de 2 ori după conţinutul de flavonoizi şi a componenţilor de uleiul eteric. Tulpinile de ST conţin aceleaşi SBA ca şi Salvit-1, fapt ce permite utilizarea acestora în producerea acestui preparat. Pentru standardizarea preparatelor de salvia au fost propuse suplimentar metode de analiză cantitativă a substanţelor extractive, reductive şi oxidabile. A fost elaborată metodă de analiză cantitativă a sclareolului cu utilizarea cromatografiei cu finalizare gravimetrică.

În scopul estimării purităţii preparatului Mabipan în procesul de sinteză, păstrare şi sterilizare a formelor farmaceutice au fost determinate condiţiile de separare a impurităţilor secundare prin metoda CSS. A fost elaborată metodă cromatospectrofotometrică de analiză cantitativă a Mabipanului în prezenţa produşilor secundari.

Valabilitatea metodelor de analiză pentru standardizarea preparatelor studiate şi corectitudinea rezultatelor obţinute a fost confirmată prin prelucrarea statistică, precum şi folosind metoda soluţiilor model cu utilizarea mostrelor standard. Au fost propuse, suplimentar, reacţii de identificare pentru SBA a noilor preparate vegetale şi a altor indici de calitate, necesare pentru elaborarea MFT.

În baza metodelor de analiză propuse au fost compuse proiectele Monografiilor Farmacopeice Temporare pentru preparatele vegetale, s-a efectuat studiul reproductibilităţii tehnologice şi stabiliţi termenii de valabilitate. Conform datelor din lucrarea prezentată au fost obţinute 7 brevete de invenţie.