Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


02.00.02 – Chimie analitică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Chimie

Formula specialităţii

Chimia analitică este un domeniu al ştiinţelor chimice care elaborează şi foloseşte metode, mijloace şi metodologie generală de obţinere a informaţiei despre componenţa şi natura substanţelor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.

Soluţionarea obiectivelor rezervate pentru investigaţii ştiinţifice la specialitatea 02.00.02 – Chimia analitică, necesită folosirea metodelor specifice unor discipline adiacente – Chimia anorganică, Chimia organică, Chimia fizică, Electrochimia, Cinetica şi cataliza, precum şi celor complementare – protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, dar spre deosebire de acestea, Chimia analitică explorează aceste procedee sau mijloace pentru elaborarea metodelor de obţinere a informaţiei despre componenţa şi natura substanţelor. Concomitent în cercetările specialităţilor adiacente sunt folosite procedee analitice deja elaborate pentru atingerea scopurilor preconizate.

Folosirea procedeelor şi metodele analitice cunoscute pentru determinarea compoziţiei compuşilor noi obţinuţi sau sistemelor nou preparate ţine de specialităţile 02.00.01 – chimie anorganică şi 02.00.03 – chimie organică respectiv

Studierea la mod general (fără aplicaţii în analiză) a soluţiilor de electroliţi, echilibrelor protolitice, eterogene, redox şi de formare a compuşilor, repartizarea componenţilor în sisteme polifazice, efectele energetice ale reacţiilor chimice ţin de specialitatea 02.00.04 – chimie fizică;

Teoria fundamentală a proceselor electrochimice şi aplicarea lor în diferite sfere cu excepţia metodelor de obţinere a informaţiei despre componenţa sistemelor ţine de specialitatea 02.00.05 – electrochimie;

Stabilirea legităţile fundamentale al cineticii reacţiilor chimice obişnuite şi catalitice, care nu sunt folosite pentru elaborarea metodelor de analiză nu sunt direcţii de cercetare în cadrul specialităţii Chimia analitică, ci fac parte din obiectivele specialităţii 02.00.15 – cinetică şi cataliză

Tezele de doctorat la interfaţă specialităţii Chimia analitică cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi, cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. REVENCO Mihail, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, Catedra Chimie Analitică şi Organică, Universitatea de Stat din Moldova

Recenzentii:

  1. CHIRIAC Ludmila, doctor în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific coordinator, Laboratorul de Chimie Analitică, Institutul de Chimie, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova