Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Revenco Mihail, doctor habilitat, profesor universitarRevenco Mihail, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1236
Specialităţi abilitate: 02.00.02 - Chimie analitică

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă 02.00.01 USM conducător
consultant
Arion Vladimir
30.10.2020
D Compuşi complecşi ai cuprului(ii) cu carbohidrazona aldehidei salicilice şi derivaţii ei 02.00.01 consultant
conducător
Gărbălău Nicolae
01.10.2009
D Analiza si standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea metodelor spectrale si cromatografice 02.00.02 conducător 22.01.2009
D Sinteza templată şi studiul compuşilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza tiosemicarbazidei alchilate 02.00.01 consultant
conducător
Gărbălău Nicolae
20.09.2007
D Aplicaţii ale unor derivaţi ai tiosemicarbazidei în voltametria adsorbtivă cu stripping catodic 02.00.02 conducător 27.04.2006