Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia farmaceutică


Autor: Morari Galina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 657.47:615.12(043)

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

Consumuri directe, consumuri indirecte, consumuri relevante, consumuri nerelevante, consumuri variabile, consumuri constante, consumuri normate, abateri de la norme, cost de producţie, calculaţia costului de producţie, metoda de calculaţie a costului de producţie, centrul de responsabilitate, funcţii şi activităţi, inductori de activitate, decizie managerială, prag de rentabilitate, venit marginal (marja de contribuţie).

Adnotare

Teza este dedicată examinării aspectelor problematice ale contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului produselor farmaceutice.

În teză, au fost analizate, aprofundate şi completate noţiunile de consumuri, cost de producţie şi calculaţie, precum şi s-au argumentat criteriile de clasificare a acestora. A fost examinat modul de contabilizare a consumurilor în producţia farmaceutică, stabilite neajunsurile şi elaborate direcţiile de perfecţionare a acestui sector de evidenţă, şi anume: aplicarea metodei normative în modelul de gestiune a consumurilor pe centre de responsabilitate, în scopul evidenţei operative a abaterilor, gruparea consumurilor indirecte de producţie în constante şi variabile, utilizarea formularelor rapoartelor interne de producţie, care vor asigura managerii de diferite niveluri cu informaţie operativă şi utilă, aplicarea a două metode de repartizare a consumurilor secţiilor auxiliare etc. O atenţie deosebită s-a acordat adaptării conturilor contabilităţii de gestiune, care ar prezenta informaţia privind consumurile pe centre de responsabilitate şi depistarea operativă a abaterilor de la norme.

De asemenea, în teză, s-a argumentat necesitatea implementării metodei de calculaţie a costurilor bazată pe activităţi (ABC), în combinare cu metoda normativă ce corespunde specificului organizatoric al întreprinderilor farmaceutice, metodă considerată foarte eficientă la realizarea obiectivelor contabilităţii manageriale. În acest context, au fost stabilite etapele metodologice, precum şi regulile de implementare performantă a metodei ABC în industria farmaceutică.

Pentru prima dată, în lucrare, sunt dezvăluite problemele ce ţin direct de contabilitatea managerială – luarea deciziilor în baza informaţiei privind consumurile şi costurile. Astfel, au fost abordate problemele ce ţin de înlocuirea utilajului, formarea preţurilor la produsele farmaceutice, precum şi soluţionarea problemelor care se referă la luarea deciziilor privind sortimentul producţiei fabricate.

Rezultatele investigaţiilor au un caracter metodologic şi aplicativ şi pot fi implementate la întreprinderile de producţie a medicamentelor cu scopul perfecţionării contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului

Cuprins


CAPITOLUL I. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii consumurilor în producţia farmaceutică
  • 1.1. Componenţa şi clasificarea consumurilor de producţie
  • 1.2. Examinarea stării contabilităţii consumurilor în producţia farmaceutică
  • 1.3. Direcţiile perfecţionării contabilităţii consumurilor de producţie

CAPITOLUL II. Calculaţia costului produselor farmaceutice
  • 2.1. Aspecte teoretice privind costul şi calculaţia costurilor
  • 2.2. Calculaţia costurilor la întreprinderile de producţie a medicamentelor
  • 2.3. Perfecţionarea metodei de calculaţie a costului de producţie

CAPITOLUL III. Luarea deciziilor în baza informaţiei privind consumurile şi costurile
  • 3.1. Importanţa informaţiei despre consumurile relevante la luarea deciziilor. Luarea deciziilor de înlocuire a utilajului
  • 3.2. Metodica luării deciziilor de formare a preţurilor
  • 3.3. Luarea deciziilor privind sortimentul produselor fabricate