Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Structura glicozidelor steroidice din seminţe de Hyoscyamus niger L. şi activitatea lor biologică


Autor: Nedova Irina
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Pavel Chintea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 581.19:547.918 (043.3)

Adobe PDF document 1.07 Mb / în rusă
124 pagini


Cuvinte Cheie

glicozide steroidice, Hyoscyamus niger L., măsălăriţe neagră, Solanaceae, spirostan, furostan, pregnan, HPLC, NMR-spectroscopie

Adnotare

Lucrarea este consacrată studierii glicozidelor izolate din seminţele plantei Hyoscyamus niger L. (măsălăriţe neagră). A fost detectată o sursă nouă de glicozide steroidice din şirurile spirostanului, furostanului şi pregnanului. A fost elaborat procedeul raţional de obţinere a sumei glicozidelor furostanolice din seminţele de Hyoscyamus niger L. Au fost izolate 17 glicozide steroidice în stare individuală (hiosciamozide), distincte prin structura agliconului şi catenei oligozaharidice, nouă din ele fiind compuşi noi. Structura lor chimica a fost determinată cu ajutorul metodelor fizico-chimice contemporane.

Glicozidele din serie spirostanului - А, В, В1, В2, С, С1, D şi D1 sunt derivate a tigogeninei, iar hiosciamozida В3 a diosgeninei. Hiosciamozidele А, В1, В2, В3 şi С1 sunt cunoscute, dar pentru prima dată au fost izolate din genul Hyoscyamus. Hiosciamоzid С2 s-a dovedit a fi 5-pregn– 16 –еn –20 –оnei.

Glicozidele din serie furostanului – hiosciamozidele Е, Е1, F, F1, J şi J1 sunt derivate ale (25R)-5-furostan-3,22,26-triolului, iar hiosciamozida Е2 – ale (25R)-5-furosten-3,22,26-triolului. Hiosciamozidele Е1 şi F1 sunt compuşi descrişi, care in specia Hyoscyamus sunt detectaţi pentru prima dată.

A fost elucidată activitatea fungicidă, antiprotozoie şi de stimularea a creşterii ale hiosciamozidelor, intensitatea cărora depinde, în primul rând, de natura agliconului, mai apoi de numărul de resturi monozaharidice în partea oligozaharidică. Printre hiosciamozidele din serie furostanolului au fost identificaţi compuşi, care regulează creşterea şi dezvoltarea plantelor de tomate, castraveţi şi tutun.