Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bobeică Valentin, doctor habilitat, profesor universitarBobeică Valentin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1186
Specialităţi abilitate: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice 02.00.03 IC membru CSS
consultant
Ungur Nicon
21.09.2017
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor 02.00.03 IC membru CSS
conducător
Macaev Fliur
28.09.2017
D Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (Juglans nigra L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Jos 03.00.16 IEG preşedinte CSS
consultant
Dediu Ion
conducător
Cuza Petru
06.10.2017

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Poluarea ecosistemului urban Tiraspol și modalități de reducere a ei 03.00.16 IEG consultant
conducător
Dediu Ion
06.10.2016
DH Aspecte ecologice şi chimico-tehnologice ale managementului deşeurilor 03.00.16 IEG consultant
consultant
Dediu Ion
18.03.2010