Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor


Autor: Ioniţă Irina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.75 Mb / în română

Teza

CZU 339.138(043.2)

Adobe PDF document 1.55 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

marketing urban, competitivitate urbană, concurenţă inter-urbană, autonomie locală, strategii de marketing urban, spirit antreprenorial, produs urban, dezvoltare durabilă, factor generic, factor de atracţie, factor de localizare, funcţiune urbană, indice al dezvoltării urbane, rating urban, brand urban, strategie de branding urban.

Adnotare

Disertaţia de faţă reprezintă o abordare inovatoare a conceptului de marketing urban în contextul competitivităţii oraşelor din Republica Moldova. În conformitate cu obiectivele stabilite lucrarea este structurată în trei capitole.

În primul capitol se tratează conceptul de marketing urban prin prisma diverşilor autori, şi are loc transpunerea esenţei marketingului general la dimensiunea urbană. Sunt descrise iniţiativele implementate în domeniu sub formă de legi, documente şi acorduri la nivel naţional şi internaţional, originile şi evoluţiile termenului de marketing urban, atât sub aspect teoretic, cât şi practic. Tot în acest capitol este abordată noţiunea de oraş sub trei aspecte importante: ca produs, ca piaţă şi ca întreprindere în sistemul de marketing urban.

În cel de-al doilea capitol se cercetează competitivitatea sub aspect metodologic şi practic ca factor de asigurare a succesului în condiţiile creşterii concurenţei urbane. Sunt prezentate aspecte metodologice şi metodice privind conţinutul şi evaluarea competitivităţii oraşelor prin intermediul ratingului urban. În baza acestora, şi utilizând sursele secundare de date (statistica naţională), a fost propus un model propriu de rating al oraşelor din Republica Moldova după mediul de afaceri.

În cel de-al treilea capitol se analizează posibilităţile de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii oraşelor în cadrul conceptului modern de marketing urban. Este elaborat un model de poziţionare urbană prin prisma oraşului – pilot Bălţi şi este prezentată politica de promovare a imaginii oraşelor ca factor de dezvoltare a competitivităţii, utilitatea brandului urban, etape şi instrumente în construirea identităţii urbane.

Cuprins


CAPITOLUL I. ESenţa şi conţinutul conceptului de marketing urban
  • 1. 1. Apariţia şi evoluţia conceptului de marketing urban
  • 1. 2. Esenţa conceptului de marketing urban
  • 1. 3. Oraşul ca întreprindere, oraşul ca piaţă şi oraşul ca produs în sistemul de marketing urban

CAPITOLUL II. Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor
  • 2. 1. Competitivitatea ca factor de asigurare a succesului în condiţiile creşterii concurenţei urbane. Interacţiunea marketing urban – competitivitatea oraşelor
  • 2. 2. Aspecte metodologice şi metodice privind elaborarea ratingului oraşelor, ca instrument de evaluare a competitivităţii urbane

CAPITOLUL III. Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii oraşelor în baza conceptului modern de marketing urban
  • 3. 1. Analiza utilităţii conceptului de marketing urban: cazul Republicii Moldova
  • 3. 2. Metodologia identificării profilului şi imaginii localităţilor urbane prin prisma abilităţilor de competiţie
  • 3. 3. Poziţionarea oraşelor ca factor de dezvoltare a competitivităţii
  • 3. 4. Promovarea imaginii oraşelor, utilitatea brandului urban şi construirea identităţii urbane