Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Belostecinic Grigore, doctor habilitat, profesor universitarBelostecinic Grigore, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1210
Specialităţi abilitate: 08.00.06 - Marketing; logistică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Managementul sustenabilității universităților prin valorificarea potențialului uman în contextul schimbărilor inovaționale 08.00.05 ASEM preşedinte CSS
conducător
Movilă Irina
12.01.2023

Teze aprobate [14]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Imaginea ca factor de creștere a competitivității întreprinderii pe piață 08.00.06 ASEM conducător 24.02.2023
D Fundamentarea de marketing în poziționarea strategia a produselor pe piață” (în baza întreprinderilor de vinificație din UTA Gagauzia) 08.00.06 ASEM conducător 25.11.2022
D Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în Republica Moldova 08.00.06 ASEM conducător 19.04.2019
D Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței 08.00.06 ASEM conducător 25.01.2019
D Marketingul inovaţional în activitatea de art-buissnes: direcţi şi posibilitãþi de aplicare 08.00.06 ASEM conducător 22.12.2015
D Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole din Republica Moldova 08.00.06 ASEM conducător 07.07.2015
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 08.00.14 ASEM consultant
consultant
Sacovici Vasilii
09.10.2012
D Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului depersuasiune publicitară 08.00.06 ASEM conducător 22.12.2011
D Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative 08.00.06 ASEM conducător 12.05.2011
D Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor 08.00.06 conducător 22.01.2009
D Managementul marketingului serviciilor medicale 14.00.33 consultant
conducător
Eţco Constantin
20.12.2007
D Optimizarea procesului de planificare a gamei de produse în activitatea de marketing a întreprinderii 08.00.06 conducător 27.04.2006
D Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii în baza conceptului de marketing (pe exemplul întreprinderilor vinicole ale UTA Găgăuzia) 08.00.06 conducător
consultant
Găina Boris
27.04.2006
D Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum şi exploatarea rezultatelor în practica de marketing 08.00.06 conducător 27.01.2005