Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Belostecinic Grigore, doctor habilitat, profesor universitarBelostecinic Grigore, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1210
Specialităţi abilitate: 08.00.06 - Marketing; logistică

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Imaginea ca factor de creștere a competitivității întreprinderii pe piață 08.00.06 ASEM membru CSS 28.06.2022
DH Managementul sustenabilității universităților prin valorificarea potențialului uman în contextul schimbărilor inovaționale 08.00.05 ASEM preşedinte CSS
conducător
Movilă Irina
12.01.2023

Teze aprobate [13]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Fundamentarea de marketing în poziționarea strategia a produselor pe piață” (în baza întreprinderilor de vinificație din UTA Gagauzia) 08.00.06 ASEM conducător 25.11.2022
D Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în Republica Moldova 08.00.06 ASEM conducător 19.04.2019
D Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței 08.00.06 ASEM conducător 25.01.2019
D Marketingul inovaţional în activitatea de art-buissnes: direcţi şi posibilitãþi de aplicare 08.00.06 ASEM conducător 22.12.2015
D Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole din Republica Moldova 08.00.06 ASEM conducător 07.07.2015
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 08.00.14 ASEM consultant
consultant
Sacovici Vasilii
09.10.2012
D Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului depersuasiune publicitară 08.00.06 ASEM conducător 22.12.2011
D Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative 08.00.06 ASEM conducător 12.05.2011
D Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor 08.00.06 conducător 22.01.2009
D Managementul marketingului serviciilor medicale 14.00.33 consultant
conducător
Eţco Constantin
20.12.2007
D Optimizarea procesului de planificare a gamei de produse în activitatea de marketing a întreprinderii 08.00.06 conducător 27.04.2006
D Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii în baza conceptului de marketing (pe exemplul întreprinderilor vinicole ale UTA Găgăuzia) 08.00.06 conducător
consultant
Găina Boris
27.04.2006
D Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum şi exploatarea rezultatelor în practica de marketing 08.00.06 conducător 27.01.2005