Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii la cercetarea dinamicii transmisiilor planetare precesionale


Autor: Sochirean Anatolie
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valeriu Dulgheru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.14 Mb / în română

Teza

CZU 621.833.6

Adobe PDF document 11.66 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

mişcare precesională, angrenaj, roată dinţată, model, dinamica, cinetostatica, CAD, CAE, Autodesk Inventor, Solid Works, Motion Inventor, Motion Works, MathCAD

Adnotare

Pentru valorificarea pe scară largă a transmisiilor planetare precesionale, care sunt transmisii mecanice relativ complexe în plan cinematic şi dinamic, sunt necesare cercetări fundamentale suplimentare. În prezenta lucrare sunt expuse rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale ale transmisiilor planetare precesionale, efectuate de autor pe parcursul anilor 1999 – 2008. Analiza efectuată a stării de lucruri existente în domeniul transmisiilor planetare cu angrenaj multiplu, în general, şi al transmisiilor planetare precesionale, în particular, au demonstrat necesitatea studierii sarcinilor dinamice care apar în angrenajul precesional şi a elaborării procedeelor constructive de reducere a influenţei lor asupra capacităţii portante şi a vibroactivităţii transmisiei planetare precesionale. Pentru considerarea la maximum a influenţei sarcinilor dinamice asupra capacităţii portante la etapa de proiectare, este strict necesară precizarea metodicii de calcul a angrenajului precesional. În acest sens, autorul a adus o serie de contribuţii originale la precizarea coeficientului de dinamicitate a sarcinii, elaborând o serie de nomograme pentru alegerea argumentată a acestui coeficient.

Rezultatele cercetărilor complexe (atât analitice, cât şi pe modele CAE) ale influenţei parametrilor geometrici de bază (Z1, Z2, δ, θ, β) asupra valorii şi caracterului varierii vitezei liniare, asupra acceleraţiilor unghiulare şi liniare ale punctului de contact al dinţilor în limitele unui ciclu de precesie au un rol important pentru pronosticarea comportamentului dinamic al transmisiei planetare precesionale la etapa de proiectare.

Au fost propuse şi verificate metode noi de cercetare a dinamicii transmisiei planetare precesionale şi a acţiunii asupra rulmenţilor transmisiei, care permit optimizarea rapidă, la etapa de proiectare, a geometriei angrenajului şi a capacităţii portante a rulmenţilor transmisiei planetare precesionale. A fost elaborat conceptul de proiectare parametrizată a transmisiei planetare precesionale cu posibilitatea efectuării cercetărilor pe baza modelelor 3D ale cinetostaticii transmisiilor planetare precesionale. În baza cercetărilor teoretice şi experimentale efectuate, au fost proiectate o serie de mecanisme de acţionare pe baza transmisiei planetare precesionale, parte din ele fiind valorificate.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza metodelor existente de reducere a dinamicităţii angrenajelor
 • 1.1. Apariţia sarcinilor dinamice in angrenaje
  • 1.1.1. Generalităţi
  • 1.1.2. Cauzele apariţiei sarcinilor dinamice în angrenaje
  • 1.1.3. Metode constructive de reducere a dinamicităţii angrenajului
  • 1.1.4. Echilibrarea mecanismelor
  • 1.1.4.1. Echilibrarea statică
  • 1.1.4.2. Echilibrarea dinamică
 • 1.2. Tendinţe generale privind apariţia şi evoluţia transmisiilor planetare cu angrenaj multiplu. Scurt istoric
  • 1.2.1. Evoluţia angrenajelor multiple
  • 1.2.2. Transmisii planetare cu roţi dinţate cilindrice
  • 1.2.3. Transmisii planetare cu angrenaj cicloidal (CYCLO)
  • 1.2.4. Transmisii armonice cu angrenaj multiplu
  • 1.2.5. Transmisii planetare precesionale
 • 1.3. Obiectivele lucrării

CAPITOLUL 2. Modelarea matematică a cinematicii transmisiilor planetare precesionale
 • 2.1. Generalităţi
 • 2.2. Coordonatele generalizate ale satelitului
 • 2.3. Determinarea vitezelor unghiulare pe cele trei axe
 • 2.4. Determinarea vitezelor liniare ale satelitului şi a punctului de contact al dinţilor
 • 2.5. Determinarea acceleraţiilor unghiulare şi liniare ale satelitului

CAPITOLUL 3. Modelarea matematică a proceselor dinamice, care se petrec in transmisiile cu mişcare precesională a blocului satelit
 • 3.1. Generalităţi
 • 3.2. Cercetarea forţelor dinamice generate de mişcarea precesională a blocului satelit
 • 3.2.1. Elemente de dinamică a blocului satelit rigid. Ecuaţiile dinamice ale lui Euler
 • 3.2.2. Determinarea reacţiunilor dinamice suplimentare în sprijinele blocului satelit
 • 3.2.3. Determinarea reacţiunilor dinamice suplimentare în sprijinele arborelui conducător.
 • 3.2.4. Precizarea şi optimizarea calculului reacţiunilor suplimentare în sprijinele arborelui manivelă şi blocului satelit
 • 3.2.5. Determinarea coeficientului de dinamicitate a sarcinii

CAPITOLUL 4. Elaborarea modelelor dinamice ale transmisiei planetare precesionale
 • 4.1. Generalităţi
 • 4.2. Elaborarea modelului 3D
 • 4.3. Elaborarea modelului CAE
 • 4.4. Simularea pe calculator a cinematicii
 • 4.5. Simularea repartizării sarcinilor
 • 4.6. Simularea pe calculator a momentului de torsiune şi reacţiunilor în reazeme

CAPITOLUL 5. Cercetări experimentale ale dinamicii transmisiilor planetare precesionale
 • 5.1. Prototipul experimental al reductorului planetar precesional
 • 5.2. Metoda şi sistemul de testare a reductorului planetar precesional
 • 5.3. Elaborarea standului de încercări
 • 5.4. Efectuarea experimentului şi determinarea parametrilor cinematici şi dinamici ai transmisiei planetare precesionale.
 • 5.4.1. Cercetarea parametrilor cinematici
 • 5.4.2. Cercetarea parametrilor dinamici

CAPITOLUL 6. Elaborarea şi proiectarea mecanismelor de acţionare în baza transmisiilor planetare precesionale
 • 6.1. Elaborarea, proiectarea şi fabricarea mecanismului de acţionare a echipamentului
 • tehnologic industrial
 • 6.1.1. Reductor precesional pentru echipament tehnologic industrial (T=1480 Nm ; i = 72 ±10%)
 • 6.1.2. Reductor precesional pentru echipament tehnologic industrial (T=40 Nm ; i = 104 ±10%)
 • 6.1.3. Proiectarea construcţiei şi elaborarea tehnologiei de fabricare a componentelor principale ale reductorului planetar precesional
 • 6.2. Proiectarea Reductorului Precesional Submersibil (RPS) în Autodesk Inventor
 • 6.3. Proiectarea mecanismelor de acţionare precesionale pentru automob