Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a danturilor angrenajului precesional


Autor: Vaculenco Maxim
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Bostan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Teza

CZU 621.833.6

Adobe PDF document 14.49 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

mişcare precesională, angrenaj, roată dinţată, profil, model, calitate, precizie, eroare, MMC, coordonată, calculator, tehnologie, sculă.

Adnotare

Teză de doctor în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice la specialitatea 05.02.02 – “Teoria maşinilor şi organe de maşini”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 2008. Teza este prezentată în formă de manuscris. La tema tezei au fost publicate 18 lucrări ştiinţifice şi au fost obţinute 5 brevete de invenţie, înregistrate în Republica Moldova.

În lucrare sunt expuse rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale ale transmisiilor planetare precesionale, efectuate de autor pe parcursul anilor 1996 – 2008. În acest sens, autorul a adus o serie de contribuţii originale la elaborarea metodei de control a roţilor dinţate cu profil nestandard al dinţilor, la elaborarea unei tehnologii integrate de prelucrare cu comandă numerică a roţilor dinţate ş.a. În baza analizei erorilor de bază, care influenţează asupra preciziei profilului dinţilor, a fost propusă o metodă de modificare a profilului dinţilor pentru compensarea erorii de schemă, generată de particularităţile mişcării sfero-spaţiale a uneia dintre roţile dinţate. În acest plan, a fost descrisă analitic suprafaţa dintelui cu modificare de profil. A fost efectuată analiza comparativă a profilurilor dinţilor cu şi fără modificare de profil pentru diferiţi parametri geometrici ai dinţilor. Pentru generarea profilului modificat al dinţilor au fost elaborate ecuaţiile de descriere a profilului camei dispozitivului, care asigură compensarea erorii de schemă a mecanismului de legătură al dispozitivului de generare a danturii. Pentru modelarea influenţei erorilor de fabricare şi asamblare ale pieselor dispozitivului de prelucrare asupra profilului dinţilor a fost elaborat modelul computerizat al dispozitivului de prelucrare a dinţilor cu profil modificat şi mişcare precesională a sculei. În baza analizei multicriteriale a erorii de execuţie şi asamblare, a fost obţinută relaţia pentru determinarea erorii limită probabile a dispozitivului de prelucrare a danturii roţilor dinţate din angrenajul precesional. În scopul efectuării controlului preciziei de execuţie a danturii, a fost elaborat un program de generare a modelului matematic al profilului danturii roţilor dinţate din angrenajul precesional cu şi fără modificare de profil, pentru realizarea modelului solid al roţii în sistemele de proiectare CATIA V5R18 şi SolidWorks 2008. A fost propus un procedeu nou de estimare a preciziei de execuţie a danturii roţilor dinţate din angrenajul precesional, bazat pe compararea modelului fizic (real) cu cel matematic (de calculator), utilizând un soft specializat. Pentru prelucrarea integrată cu comandă numerică a danturilor angrenajului precesional a fost elaborată o tehnologie nouă, care a permis majorarea preciziei de prelucrare cu cca 2 trepte ale clasei de precizie.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza metodelor şi dispozitivelor de control a preciziei dinţilor roţilor dinţate
 • 1.1. Scurt istoric al dezvoltării sistemelor de control şi măsurări
 • 1.2. Analiza erorilor de măsurare
  • 1.2.1. Aspecte de bază privind erorile de măsurare
  • 1.2.2. Metode şi tipuri de măsurare
  • 1.2.3. Surse generatoare de erori de măsurare şi caracteristicile generale ale procesului de măsurare
 • 1.3. Mijloace de control al dinţilor roţilor dinţate
  • 1.3.1. Tipuri de traductoare utilizate în dispozitive de control
  • 1.3.2. Utilizarea calculatorului în control
  • 1.3.3. Sisteme şi metode de interfaţare şi achiziţie de date de măsurare dimensională
  • 1.3.3.1. Structura sistemelor de achiziţie şi prelucrare de date
  • 1.3.4. Dispozitive de control
  • 1.3.4.1. Maşini de control specializate cu capete de control reglabile
  • 1.3.4.2. Maşini de măsurat în coordonate
  • 1.3.4.3. Roboţi de control dimensional
 • 1.4. Obiectivele lucrării

CAPITOLUL 2. Modelarea matematică a erorii sumare de măsurare
 • 2.1. Erori de măsurare datorate mijloacelor de control
  • 2.1.1. Erori caracteristice principiului de măsurare
  • 2.1.2. Erori datorate impreciziei dimensionale a elementelor ce determină raportul de transmitere a mişcării
  • 2.1.3. Erori datorate impreciziei de montaj a elementelor şi mecanismelor
  • 2.1.4. Eroarea de coardă
  • 2.1.5. Erori datorate deformaţiilor elastice
  • 2.1.6. Erori datorate deformaţiilor de contact
  • 2.1.7. Eroarea caracteristică sistemului electronic
 • 2.2. Erori de măsurare datorate piesei de controlat
 • 2.3. Erori de măsurare datorate mediului ambiant

CAPITOLUL 3. Descrierea analitica a profilului dinţilor angrenajului precesional cu modificare de profil
 • 3.1. Argumentarea necesităţii efectuării modificării profilului dinţilor
 • 3.2. Modelarea matematică a angrenajului precesional
  • 3.2.2. Descrierea analitică a profilului modificat al dinţilor angrenajului precesional
  • 3.2.2.1. Descrierea profilului dinţilor proiectaţi pe sferă
  • 3.2.2.2. Descrierea profilului dinţilor proiectaţi pe un plan
  • 3.2.3. Particularităţile descrierii analitice a profilului dinţilor modificat al dinţilor roţilor dinţate din angrenajul precesional
  • 3.2.3.1. Descrierea profilului dinţilor modificaţi proiectaţi pe sferă
  • 3.2.3.2. Descrierea profilului dinţilor modificaţi proiectaţi pe un plan transversal
  • 3.2.4. Analiza comparativă la calculator a profilurilor cu şi fără modificare de profil
 • 3.3. Descrierea analitică a camei dispozitivului de generare a danturii modificate
 • 3.4. Concluzii

CAPITOLUL 4. Elaborarea modelului computerizat al dispozitivului de generare a danturii
 • 4.1. Modelarea matematică a erorii sumare de fabricare şi asamblare a pieselor dispozitivului de generare a danturii
  • 4.1.1. Noţiuni generale
  • 4.1.2. Exprimarea vectorială a erorilor elementelor dispozitivului de prelucrare a danturii
  • 4.1.3. Determinarea erorii limită probabile a dispozitivului de prelucrare a danturii
 • 4.2. Proiectarea dispozitivului de generare a danturii utilizând sistemele de proiectare CATIA V5 şi SolidWorks
 • 4.3. Modelarea la calculator a influenţei erorilor de fabricare şi asamblare a pieselor dispozitivului asupra profilului dinţilor
 • 4.4. Concluzii

CAPITOLUL 5. Elaborarea metodei de control a preciziei de prelucrare a profilului dinţilor roţilor dinţate din angrenajul precesional
 • 5.1. Argumentarea necesităţii elaborării metodei de control
 • 5.2. Elaborarea metodei de control a preciziei prelucrării profilului dinţilor
  • 5.2.1. Elaborarea metodicii de efectuare a măsurărilor
   • 5.2.2.1. Problemele prelucrării măsurărilor pentru piese cu
   • forma complicată a suprafeţei
   • 5.2.2.2. Determinarea parametrilor de suprapunere a
   • modelelor fizic şi matematic
   • 5.2.2.3. Suprapunerea roţii cu modelul ei matematic
   • 5.2.2.4. Suprapunerea contururilor de control ale modelului
   • matematic şi măsurărilor lor
   • 5.2.2.5. Algoritmul de suprapunere a măsurărilor cu
   • secţiunea, definită în forma de curbă
   • 5.2.2.6. Estimarea preciziei de suprapunere a modelelor fizic
   • şi matematic
   • 5.2.2.7. Metodica estimării preciziei fabricării suprafeţei danturii la maşina programabilă de măsurat în coordonate
  • 5.2.2. Analiza comparativă a profilurilor real şi teoretic ale dintelui
  • 5.2.3. Analiza influenţei erorii profilului dintelui asupra preciziei cinematice a transmisiei precesionale
 • 5.3. Concluzii

CAPITOLUL 6. Contribuţii privind elaborarea unei tehnologii adecvate de prelucrare a danturilor angrenajului precesional
 • 6.1. Argumentarea necesităţii elaborării unei tehnologii noi de
 • fabricare a danturilor angrenajului precesional
 • 6.2. Descrierea schemei principiale a dispozitivului de generare a danturilor angrenajului precesional
 • 6.3. Concluzii