Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bostan Ion, doctor habilitat, profesor universitarBostan Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:15 decembrie 2012, nr.1746
Specialităţi abilitate: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Contribuţii privind generarea profilului dinţilor angrenajului precesional prin metode neconvenţionale 05.02.02 UTM conducător 29.05.2014
D Contribuţii la elaborarea şi cercetarea rotorului eolian elicoidal 05.02.02 UTM conducător 29.04.2010
D Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a danturilor angrenajului precesional 05.02.02 UTM conducător 26.02.2009