Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Disfuncţia endotelială şi glicometabolică la bolnavii cu infarct miocardic vechi sub influenţa tratamentului hipolipemiant


Autor: Filimon Silvia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Eleonora Vataman
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 616.127-005.8-08+615.224

Adobe PDF document 2.27 Mb / în română
141 pagini


Cuvinte Cheie

infarct miocardic vechi, diabet zaharat tip 2, indicele intima-media, funcţia endotelială, colesterol, trigliceride, glucoza, hemoglobina glicozilată, Lovastatina.

Adnotare

Au fost examinaţi 150 pacienţi cu infarct miocardic vechi cu vîrsta medie 58,88±0,92 ani, dintre care 101 bărbaţi (67,3%) şi 49 femei (32,7%), divizaţi în două grupuri: Grupul I- cu diabet zaharat tip 2; Grupul II- fără diabet zaharat tip 2. În fiecare grup au existat două subgrupuri: subgrupul I (II) a- cu tratament hipolipemiant; subgrupul I (II) b- fără tratament hipolipemiant. Evaluarea complexă a pacienţilor a relatat că în grupul pacienţilor cu IMV şi DZ tip 2 a fost mai mare rata celor hipertensivi- 96,30% versus 84,37%, cu predominarea gradului III de HTA- 71,15% versus 65,43%, cu un risc adiţional foarte înalt- 92,31% versus 71,60%, la care mai frecvent s-a determinat hipertrofia VS- 88,89% versus 68,75% şi dovezi ultrasonografice de îngroşare a peretelui arterial- 90,74% versus 76,04%, la care mai frecvent era istoric familial de boli cardiovasculare- 66,67% versus 44,79% şi sindrom metabolic- 53,70% versus 22,92%.

Indicii de laborator iniţiali se deosebeau pe grupe în funcţie de prezenţa diabetului zaharat. Pacienţii cu IMV şi DZ tip 2 aveau un grad mai mare de hipertrofie a peretelui arterial şi un grad mai mare de afectare a funcţiei endoteliale, cu un nivel mai mare al trigliceridelor şi colesterolului total, cu o rază şi un indice al agregării mai mari la concentraţia 0,1 şi 0,5 µMol ADF.

După un an de tratament cu Lovastatină s-a redus indicele-intima media cu 13,91%- subgrupul Ia şi 12,50%- subgrupul II a, s-a ameliorat funcţia endotelială cu creşterea DAB după proba cu hiperemie reactivă cu 10,09% versus 10,53% şi a VAB după proba cu hiperemie reactivă cu 19,23% versus 15,74%. De asemenea s-au redus parametrii lipidogramei- colesterolul total cu 28,41% la pacienţii cu IMV şi DZ tip 2 versus 26,86% pacienţii cu IMV fără DZ tip2, trigliceridele cu 17,96% versus 15,73% şi LDL-C cu 31,49% versus 33,99%. În ambele subgrupe s-au redus important parametrii agregării plachetare, coagulogramei (fibrinogenul, fibrinoliza dependentă de factorul XIIa, D-dimerii), nivelul proteinei-C-reactive.

După un an de menţinere a dietei hipolipemiante indicele intima-media s-a majorat cu 8,41%- subgrupul Ib versus 4,21%- subgrupul IIb, DAB după proba cu hiperemie a crescut cu 0,42% versus reducerea DAB după proba cu hiperemie cu 1,53%, cu reducerea VAB după proba cu hiperemie cu 3,24% versus 1,57%. Nivelul colesterolului total s-a micşorat cu 11,46% în subgrupul Ib şi 10,38% în subgrupul IIb, cu o reducere minoră a trigliceridelor şi LDL-C. Parametrii agregării plachetare şi coagulogramei (fibrinogenul, fibrinoliza dependentă de factorul XIIa, D-dimerii) au avut o tendinţă de majorare.

După un de tratament cu Lovastatină nivelul glicemiei bazale la pacienţii cu IMV şi DZ tip 2 s-a redus cu 6,87% şi hemoglobina glicozilată cu 11,08%, iar la pacienţii care au menţinut dieta hipolipemiantă glicemia s-a majorat cu 7,30% şi hemoglobina glicozilată cu 17,35%.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1. Funcţiile endoteliului şi mecanismele de dezvoltare a disfuncţiei endoteliale
 • 2. Patogenia insulinorezistenţei şi incidenţa diabetului zaharat
 • 3. Patologia vasculară în diabetul zaharat
 • 4.0. Efectele lipidice şi non-lipidice ale statinelor în profilaxia patologiei cardiovasculare
 • 4.1 Noţiuni generale
 • 4.2. Efectele pleiotropice ale statinelor
 • 5.Prognoza evenimentelor cardiovasculare acute la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi diabet zaharat

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 • 2.1.Caracteristica clinică a bolnavilor
 • 2.1.1.Caracteristica generală a pacienţilor
 • 2.2.Metode de investigare
 • 2.2.1.Anchetarea
 • 2.2.2.Examenul clinic
 • 2.2.3.Metode instrumentale
 • 2.2.4. Investigaţii de laborator
 • 2.3 Metode de prelucrare statistică

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului
 • 3.1. Modificările unor factori de funcţie endotelială, colesterolemie şi trombogeneză la bolnavii cu infarct miocardic vechi în dependenţă de asocierea cu diabetul zaharat tip2
  • 3.1.1 Particularităţile funcţiei endoteliale la pacienţii cu infarct miocardic vechi în dependenţă de prezenţa diabetului zaharat tip 2 3.1.2. Particularităţile spectrului lipidic la pacienţii cu infarct miocardic vechi în funcţie de prezenţa diabetului zaharat tip 2
  • 3.1.3. Particularităţile agregării plachetare la pacienţii cu infarct miocardic vechi în funcţie de prezenţa diabetului zaharat tip 2
 • 3.2. Modificările parametrilor de disfuncţie endotelială în supravegherea de durată
 • 3.3. Dinamica indicilor de hiperlipidemie, agregare plachetară, hemocoagulare şi a marcherului inflamaţiei- proteina-C-reactivă în tratamentul îndelungat
  • 3.3.1. Dinamica profilului lipidic pe fond de tratament hipolipemiant îndelungat
  • 3.3.2. Dinamica indicilor de agregare plachetară în tratamentul hipolipemiant îndelungat
  • 3.3.3. Dinamica unor indici de hemocoagulare în tratament hipolipemiant de durată
  • 3.3.4. Modificarea proteinei-C-reactive sub influenţa tratamentului cu Lovastatină
  • 3.3.5. Dinamica parametrilor metabolismului glucidic sub influenţa tratamentului hipolipemiant îndelungat
  • 3.3.6. Particularităţile funcţiei cordului la pacienţii cu infarct miocardic vechi şi tratamentul cu Lovastatină
  • 3.3.7. Reacţii adverse la tratamentul de durată cu Lovastatină
 • 3.4. Corelaţia dintre dereglările hemostatice, funcţia endotelială şi gradul de hiperlipidemie
 • 3.5. Importanţa prognostică a unor factori de trombogeneză, colesterolemie şi a funcţiei endoteliale în dezvoltarea evenimentelor vasculare acute la pacienţii cu infarct miocardic vechi şi diabet zaharat tip 2.