Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii

Cardiologia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor sistemului cardiovascular ale organismului uman şi include: cardiologia fundamentală - la nivelul biologiei celulare şi geneticii; cardiologia clinică întregită de metodele moderne de explorare; cardiologia de explorare funcţională; terapia cardiologică cu domeniile sale principale: tratamentul farmacologic, cardiologia intervenţională, chirurgia cardiovasculară.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.06 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomie patologică, fiziologie patologică, radiodiagnosticul, farmacologie clinică, chimioterapie şi antibiotice, balneologie, fizioterapie şi acupunctură, alergologie şi imunologie, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi pentru cardiologie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor cardiace în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului maladiilor cardiovasculare.

Structura, precum şi situarea topografică a cordului sunt studiate de „anatomia omului”.

Afectarea sistemului cardiovascular în maladiile glandelor endocrine se referă la specialitatea „endocrinologie”.

Impactul diferitor maladii terapeutice asupra sistemului cardiovascular se se referă la specialitatea „boli interne”.

Schimbările apărute în organele văzului în maladiile cardiovasculare se încadrează în specialitatea „Oftalmologie”.

Maladiile cardiovasculare la copii sunt studiate de specialitatea „pediatrie”.

Implicarea sistemului cardiovascular în maladiile infecţioase se referă la specialitatea „boli infecţioase”

Schimbările apărute în sistemul cardiovascular sub influenţa eforturilor fizice regulate şi practicării sportului de performanţă sunt studiate de „Cultura fizica medicala si medicina sportiva”.

Afectarea sistemului cardiovascular în cadrul maladiilor sistemului nervos central şi periferic se referă la specialitatea „neurologie”.

Implicarea sistemului cardiovascular în maladiile oncologice se referă la specialitatea „oncologie”.

Schimbările morfologice a organelor sistemului cardiovascular în caz de afectare a lor sunt studiate de “anatomia patologică”.

Mecanismele prin care sunt afectate organele sistemului cardiovascular sunt studiate de “fiziologia patologică”.

Influenţa maladiilor mentale asupra sistemului cardiovascular se referă la specialitatea “psihiatrie”.

Metodele radiologice de investigaţie a sistemului cardiovascular se referă la specialitatea “Radiodiagnosticul si radioterapie”

Afectarea sistemului cardiovascular în intoxicaţii acute şi cronice, inclusiv alcoolice, sunt studiate de specialitatea “toxicologie” şi “narcologie”.

Problemele legate de dezvoltarea intrauterină şi structura microscopică a organelor sistemului cardiovascular constituie obiectul de studiu a specialităţii “Histologie, citologie, embriologie”.

Acţiunea preparatelor medicamentoase, inclusiv antibioticelor, în maladiile cardiovasculare sunt studiate de specialitatea “Farmacologie”, “Chimioterapie si antibiotice” şi “Farmacologie clinica”.

Incidenţa, morbiditatea, mortalitatea în maladiile cardiovasculare se referă la specialitatea “epidemiologie”.

Problemele legate de organizarea asistenţei cardiologice începînd cu veriga primară pînă la nivelul terţiar specializat se referă la specialitatea “Medicina sociala si organizarea ocrotirii sanatatii”.

Acţiunea factorilor climacterici, fizici şi metodelor medicinii netradiţionale în tratamentul şi reabilitarea bolnavilor cardiaci se referă la specialitatea “Balneologie, fizioterapie si acupunctura”.

Implicarea sistemului imun în maladiile cardiovasculare sunt studiate de specialitatea “Alergologie si imunologie”.

Urgenţele cardiovasculare şi tratamentul lor se referă la specialitatea “Anesteziologie si reanimatologie”.

Maladiile reumatologice şi afectarea organelor sistemului cardiovascular în cadrul lor se referă la specialitatea “reumatologie”.

Transplantul de cord şi valve cardiace biologice se referă la specialitatea “Transplantologie si proteze de organe”.

Afectarea organelor sistemului cardiovascular în maladiile pulmonare se referă la specialitatea “pulmonologie”.

Etiologia, patogenia, diagnosticul şi tratamentul chirurgical al maladiilor cardiace, aortei şi ramificărilor ei, venelor-cava superioară şi inferioară, afluxurilor lor magistrale se referă la specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”.

Metodele de investigaţie de laborator în cadrul maladiilor cardiovasculare se referă la specialitatea “Diagnostic clinic de laborator”.

Afectarea organelor sistemului cardiovascular în maladiile renale se referă la specialitatea “nefrologie”.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Grosu Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, prim vicedirector Institutul Cardiologie, şeful laboratorului aritmii şi urgenţe cardiace

Recenzentii:

  1. Revenco Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şeful catedrei cardiologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”