Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Starea funcţională a barierelor aerohematice şi histohematice la pacienţii cu tuberculoză pulmonară, boli obstructive cronice şi diseminate pulmonare


Autor: Scaleţchi Valentina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Iavorschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Consultant ştiinţific: Iuliu Garcuşa-Bojco
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă

Teza

CZU 616-072.7:616.24-002.5-33:616.24-001(002): 611.2

Adobe PDF document 2.77 Mb / în rusă
127 pagini


Cuvinte Cheie

bariera aero-hematică, bronho-alveolară, bariera pneumohemoglobină, bariera histohematică, capacitatea difuzională, conventivă, dereglări obstructive, restrictive, transfer-factorului pulmonar total, component tisular, plazmatic, eritrocitar, starea hipoxică, hipoxemia arterială, venoasă, tuberculoză pulmonară, astm bronşic, boli pulmonare obstructive cronice, alveolită fibrozantă idiopatică, sarcoidoză pulmonară, volumul sîngelui în capilarele pulmonare, hipertenzie pulmonare.

Adnotare

Pentru diagnosticarea funcţională a barierelor aerohematice şi histohematice a fost elaborată şi aplicată în practică metoda de apreciere sincronă a gradienţilor, volumelor şi vitezelor de transmitere a masei gazelor respiratorii în lanţurile morfo-funcţionale indicate ale sistemului respirator prin metodele de oxygen ale Riley-Lilienthal, Rouhton-Forster, şi metoda arterio-venoasă Е. Landis, prin spirografia în contur respirator închis “plămîni-spirograf”, aprecierea nivelului tensiunii în artera pulmonară prin metoda reopulmonografiei tetrapolare transversale şi angiotensiotonografiei ocluzionate în procesul unei proceduri unificate de scurtă durată a examinării cu luarea în consideraţie a indicilor hipoxemiei venoase (PvO2), acidozei metabolice (BE) şi transportului izohidric în calitate de criterii ale gravităţii hipoxiei ţesuturilor periferice.

Examinarea funcţională a barierelor aerohematice şi histohematice la 280 pacienţii de tuberculoză pulmonară, maladii obstructive şi diseminate ale plămânilor a permis studierea transferului O2 şi CO2 din atmosfera ambianta spre mitocondriile tuturor celulelor organismului, ca un lanţ neîntrerupt al proceselor interdependente.

Plămânii, afectaţi de diverse procese patologice acordă diferite grade de rezistenţă penetrării O2 din atmosferă în spaţiul inter- şi intracelular, intensificarea căreeai duce la dezvoltarea hipoxemiei arteriale nu numai in ţesuturule organului afectat, dar şi la dezvoltarea hipoxemiei venoase la nivelul barierei histohematice şi, în rezultat – la starea hipoxică la nivelul întregului organism: hipoxie respiratorie şi nerespiratorie.

Cauzele stării hipoxice în diferite boli pulmonare sunt:

Studierea proceselor difuziei O2 in corespundere cu ideea despre structura barierelor sistemului respirator prin metoda sistemică neinvazivă Riley-Lilienthal, Rouhton-Forster, şi metoda arterio-venoasă Е. Landis a dat posibilitatea de a privi respiraţia in integritatea totală, şi nu prin componentele ei separate; de a aprecia diagnosticarea precoce a nivelului localizării şi gradului obstrucţiei căilor aerifere, diferitor forme ale hipertensiei pulmonare, stazei venoase in circuitul mic, manifestărilor precoce ale fibrozării ţesutului alveolar, a stabili localizarea şi caracterul cauzelor morfo-funcţionale ale stării hipoxice, diversitatea cărora se determină prin forma nozologică, gravitatea evoluţiei şi eficacitatea tratamentului maladiei pulmoare de bază; apreciere obiectivă a hipoxemiei arteriale şi venoase, a obţine informaţia despre cauzele respiratorii ale hipoxemiei, aşa ca fibroză pulmonară; de a determina forma şi gravitatea insuficienţei pulmonare, cardiace, pulmono-cardiace, cardio-pulmonare, circulatorii şi de transport al insuficienţei respiratorii; şi, de asemenea, gradul şi exprimarea dereglări respiratorii în ansamblu.