Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eseistica literară a lui Nicolae Dabija


Autor: Corcinschi Nina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Ciocanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Eseu, poeticitate, lirism, ficţional-imaginar, narator homodiegetic, narator heterodiegetic, referenţial, conotativ, prolepsă, analepsă, metaplasme, discurs ilocuţionar, empatie, parodiere, viziune carnavalescă, reprezentare ad absurdum, oralitate, ludic, ironie, comic, burlesc, dialog, scenariu, intertextualitate, paradox, eterogenitate a stilului, sincretism al ştiinţelor, structură mozaicală, fragmentarism, organizare clepsidrică, citaţionism, exerciţii stilistice etc

Adnotare

Teza Eseistica literară a lui Nicolae Dabija reprezintă o primă tentativă de receptare a eseisticii lui Nicolae Dabija din perspectiva grilei poeticii şi a narativităţii.

Originalitatea cercetării rezidă în noutatea abordării eseisticii lui N. Dabija prin prisma scriitorului Dabija, cu alte cuvinte – în identificarea mijloacelor stilistice care conferă scriiturii culturale, eseistice a autorului valoare literar-artistică.

Pentru înţelegerea naturii heteroclite a eseisticii dabijiene, amestecul de genuri, de stiluri, de limbaje, am apelat la o structură monografică de analiză a creaţiei scriitorului, investigând cu preponderenţă elementele eterogene, constitutive ale originalei ars combinatoria în poetica scrisului său.

Traiectoria cercetării demarează de la poezia lirică la eseu şi publicistică literară. Eseistica lui N. Dabija e un microcosmos artistic în care referenţialul coabitează cu ficţiunea, obiectivul cu subiectivul, monologicul cu dialogicul.

În lucrare sunt evidenţiate calităţile de dramaturg, talentul de manevrare a narativului, instrumentalizarea perfectă a ironiei şi a comicului, mânuirea ingenioasă a procedeelor stilistice – particularităţi specifice eseisticii dabijiene. Acestea şi alte caracteristici ale creaţiei sale: citaţionismul, oralitatea, ludicul, paradoxul, parodierea tendinţa eseisticii de acumulare narativă, structura rizomatică a textului, dinamizările intertextuale, multistratificarea stilistică, integralitatea diversităţii etc. reprezintă deschiderile creaţiei lui N. Dabija către paradigma literaturii actuale.

În pofida reluărilor obositoare de teme şi motive, neaprofundărilor – pe alocuri – în problemele abordate şi – eventual – a altor neajunsuri parţiale, scrierile lui N. Dabija se remarcă prin actualitatea, profunzimea şi importanţa mesajului, prin caracterul adecvat, atractiv şi incitant al procedeelor de creaţie. O eventuală antologie a eseisticii şi publicisticii române contemporane nu poate face abstracţie de creaţia lui N. Dabija.

Cuprins


CAPITOLUL I. Poezia lui Nicolae Dabija între orfism şi mesianism
 • 1.1.Ochiul al treilea – program estetic al unei generaţii
 • 1.2. Nicolae Dabija: structura sistemului poetic
 • 1.3. Dimensiuni mitologice
 • 1.4.Poezie vs istorie
 • 1.5. Poezie vs eseu

CAPITOLUL II. De la poezie la eseistică
 • 2.1. În căutarea lui Orfeu
 • 2.2. Publicistica literară: fenomen catalizator
 • 2.3. Configuraţii ontice

CAPITOLUL III. Structura discursului artistic
 • 3.1. Modelul Eminescu
 • 3.2.Oralitatea discursului
 • 3.2. Tropii şi funcţiile lor
 • 3.3. Jocurile sintaxei poetice
 • 3.4. Scenarii şi limbaje
 • 3.5.Dialogul textelor