Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burlacu Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarBurlacu Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC
Abilitare:24 septembrie 2007, nr.813
Specialităţi abilitate: 10.01.01 - Literatura română
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice 13.00.02 UPSC preşedinte CSS
conducător
Şchiopu Constantin
07.05.2019
D Continuitate şi ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010) 10.01.01 USB referent
conducător
Leahu Nicolae
30.05.2019
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice) 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Denisov Emilia
25.06.2019
D Traducerea ca parte a procesului literar: „Luceafărul” în spațiul rus 10.01.01 IF referent
conducător
Cimpoi Mihai
12.07.2019

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Romanul generaţiei 80. Poetica genului 10.01.01 IF consultant 23.11.2018
D Personajul dedublat în romanul contemporan 10.01.08 IF conducător 23.11.2018
DH Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic 10.01.01 IF conducător 23.11.2018
D Romanul lui Vladimir Beșleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative) 10.01.01 IF conducător 21.04.2016
D Dialogismul lui Mihail Bahtin. Elementul carnavalesc în romanul românesc 10.01.08 IF conducător 05.04.2012
D Poezia basarabeană de la sfârşitul anilor `80 – începutul anilor `90 ai secolului XX (o schimbare de paradigmă) 10.01.01 IF conducător 05.10.2011
DH Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea 10.01.08 IF conducător 24.02.2011
D Punctul de vedere în romanul românesc interbelic 10.01.01 conducător 26.02.2009
D Modelul sadovenian şi proza basarabeană 10.01.01 conducător 26.02.2009
D Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar 13.00.02 conducător
consultant
Patraşcu Dumitru
19.06.2008
D Proza scurtă a lui Leon Donici. Lumi artistice, personaje, tehnici narative 10.01.01 Institutul de Literatură ... conducător 21.12.2006