Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

CA2+ -ATP-aza – un marker biologic în diagnosticul infarctului miocardic acut


Autor: Ciobanu Lucia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victoria Ivanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 616.127-005.8-074: 546.41+543.9:546.41

Adobe PDF document 0.73 Mb / în română
94 pagini


Cuvinte Cheie

infarct miocardic, biomarcher al necrozei miocardice, Ca2+-ATP-aza RS, troponine, creatinfosfokinaza, specificitatea şi sensibilitatea probei, injurii musculare

Adnotare

Prezentul studiu şi-a propus drept obiectiv elaborarea unui test-sistem diagnostic de determinare a Ca2+-ATP-azei reticulului sarcoplasmatic (RS) şi studierea posibilităţii de utilizare a Ca2+-ATP-azei RS pe poziţia de marcher bilogic al infarctului miocardic acut (IMA).

Pentru elaborarea test-sistemului de depistare a Ca2+-ATP-azei RS s-a utilizat metoda ELISA, care se distinge dintre tehnicile imunoenzimatice ce se practică la etapa actuală prin calităţi de înaltă senisbilitate şi specificitate. Având la dispoziţie vezicule de RS cu continut inalt de Ca2+-ATP-aza (S.Sîrbu şi coaut., 1986) şi aplicând varianta clasică de hibridizare (inducerea sintezei de anticorpi specifici la administrarea Ca2+-ATP-azei, fuzionarea limfocitelor producătoare de anticorpi cu celule de mielom, administrarea lor intraperitoneala la soareci pentru a obţine sinteza unor cantităţi mari de anticorpi monoclonali), am obţinut anticorpi monoclonali specifici faţă de Ca2+-ATP-aza RS din categoria a două clase de imunoglobuline (IgM şi IgG).

Criteriul operaţional al acestui procedeu constă în faptul, că pe godeurile planşetelor de lucru se aplică anticorpii monoclonali către proteina Ca2+-ATP-aza RS. Mostrele de cercetare care conţin Ca2+-ATP-ază se incubează şi această proteină se leagă cu anticorpul monoclonal, rezultând complexul Ac-antigen - Ac Ca2+-ATP-aza RS. În continuare toate proteinele neconjugate se extrag şi se adaugă conjugatul Ac – peroxidază de hrean - enzimă care în rezultatul asocierii a Ac şi Ag induce apariţia culorii, iar intensitatea acesteia, estimată în unităţi de densitate optică, se corelează cantitativ pozitiv.

Pentru validarea test sistemului elaborat am inclus în studiu 56 pacienţi cu Q IMA, diagnosticul cărora se confirmase inclusiv prin elevarea biomarcherilor uzual acceptaţi ai necrozei miocardice (troponina şi CFK-MB). Prezenţa Ca2+-ATP-azei RS în sângele bolnavilor de IMA s-a determinat în procedură cantitativă şi calitativă.

Ca2+-ATP-aza RS s-a apreciat crescută la toţi bolnavii încadraţi în studiu: aceasta îşi face apariţia la aproximativ 4-6 ore postdebut şi dispare la 144 ore (6 zile) de la declanşarea IMA. De altfel titrele sangvine ale Ca2+-ATP-azei RS se corelează concludent cu masa miocardului afectat. La aceiaşi pacienţi s-au evaluat în paralel şi marcherii recunoscuţi ai necrozei cardiomiocitelor - CFK-MB şi troponina (în test calitativ), studiul comparat determinând corelaţii fidele ale acestor teste cu valorile determinate de noul test imunoenzimatic.

Denotă despre specificitatea noului test-sistem imunoenzimatic faptul că Ca2+-ATP-aza RS nu s-a găsit în sângele pacienţilor cu traumatisme musculare acute, nici la bolnavii supuşi hemodializei din cauza insuficienţei renale şi nici la bolnavii cu sindrom coronarian acut.

Prin urmare, s-a demonstrat că Ca2+-ATP-aza RS este un marcher biologic sugestiv al injuriilor miocardului, iar determinarea ei în sânge poate fi utilizată în diagnosticul IMA.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Determinarea biomarcherilor de liză miocardică – o oportunitate pentru diagnosticul exact al IMA
 • 1.2. Entităţi morfofuncţionale ale Ca2+-ATP-azei reticulului sarcoplasmatic
 • 1.3. Modificările structurale şi funcţionale ce survin în reticulul sarcoplasmatic în contextul diferitor patologii musculare

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de investigare
 • 2.1. Suportul metodologic şi tehnologic al investigaţiilor realizate în studiu
 • 2.1.1. ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbant Assay)
  • Design-ul studiului
 • 2.2. Scenariul de elaborare a noului procedeu de determinare în sânge a Ca2+ATP-azei a reticulului sarcoplamsatic cardiac la pacienţii cu infarct miocardic acut.
 • 2.3. Verificarea şi validarea pe material clinic a noului procedeu de diagnosticare a infarctului miocardic acut
  • Metodologia de cercetare a pacienţilor înrolaţi în studiu
 • 2.4. Caracteristicele clinico-statutare ale pacienţilor înrolaţi în cercetare
 • 2.5. Caracteristicele cantitative ale factorilor de risc studiaţi

CAPITOLUL III. Validarea CA2+-ATP-azei pe poziţia de marcher biologic al injuriilor miocardice gen infarct miocardic acut
 • 3.1. Validarea comparativă a testului de determinare a Ca2+-ATP-azei RS cardiomiocitar
 • 3.2. Observarea gradului de corelare a factorilor de risc cu Ca2+-ATP- azei RS
 • 3.3. Dependenţa Ca2+-ATP- azei RS de dimensiunile infarctului miocardic
 • 3.4. Determinarea gradului de sugestivitate a Ca2+-ATP-azei în alte patologii
 • CAPITOLUL REZUMATIV