Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene


Autor: Moisescu Gheorghe
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 339.9.071.3(439)=135.1

Adobe PDF document 2.02 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

Relaţii economice internaţionale, integrare europeană, extindere, dezvoltare durabilă, dezvoltare sustenabilă, planuri de acţiune, instrumente financiare, schimbări demografice, resurse umane, politici transfrontaliere, politica europeană de vecinătate, geopolitică, geoeconomie, macroeconomie, acorduri economice, riscuri asimetrice, securitatea frontierelor, management integrat, produs intern brut, comerţ internaţional, migraţie, protecţia mediului, zone de interes economic, globalizare, geostrategie, securitate regională, analiză sistemică, planificare ştiinţifică.

Adnotare

Problematica extinderii şi consolidării Uniunii Europene în contextul globalizării economice mondiale, este un fenomen aflat în studiu deopotrivă la nivelul Uniunii, dar şi al guvernelor naţionale. Criza economică actuală, care afectează grav şi ţările membre ale U.E., precum şi scăderea creşterii economice sub 2%, determină conducerea comunitară, să găsească noi forme de relaţionare cu vecinătăţile şi zonele de interes. În urma cercetărilor întreprinse, autorul argumentează necesitatea adopării unor Politici transfrontaliere viabile, drept strategie de relaţionare economică, acolo unde Planurile de Acţiune, se află îndeplinite şi consolidate. Inovaţia ştiinţifică constă în: identificarea problemelor din zonele transfrontaliere, pentru dinamizarea schimburilor economice; analiza aspectelor metodologice complexe ale Politicilor transfrontaliere, care stau la baza elaborării conceptului; tratarea sistemică în dezvoltarea economică a judeţelor de graniţă; elaborarea modelelor economico-matematice a devoltării teritoriale în zonele transfrontaliere; cuantificarea evoluţiei unor indicatori din economia mondială şi a UE în perspectiva exporturilor de mărfuri şi servicii, în profilul regiunilor; elaborarea modelului intraramural „Regiunea transfrontalieră România-Republica Moldova”. Teza de doctor are o structură bine definită, care să răspundă aplicării într-o formă ştiinţifică, bazată pe argumente matematice a Politicilor Transfrontaliere. Concluziile şi propunerile, reflectă direcţii de acţiune în sfera aplicării şi manifestării Politicilor Transfrontaliere ale Uniunii Europene.

Cuprins


Capitolul I Aspecte metodologice ale politicilor economice transfrontaliere
 • 1.1. Regionalismul economic: aspecte metodologice
 • 1.2. Modelarea proceselor de dezvoltare a zonelor transfrontaliere
 • 1.3. Dezvoltarea economică a judeţelor de graniţă, consecinţă a politicilor economice transfrontaliere: exemplul România
 • 1.4. Modelarea proceselor de eficientizare socio-economică a zonelor transfrontaliere
 • 1.5. Cuantificarea evoluţiei unor indicatori din economia mondială, Uniunea Europeană: aspecte metodologice

Capitolul II Politici economice transfrontaliere ale uniunii europene la graniţele sale exterioare
 • 2.1. Posibilităţi de cooperare transfrontalieră ale României ca membru al Uniunii Europene
 • 2.2. Problema dezvoltării echilibrate a zonei transfrontaliere
 • 2.3. Politici economice transfrontiere în vecinătatea apropiată
 • 2.4. Coordonate ale cooperării economice în zona Mării Negre
 • 2.5. Politici economice comunitare în zona de frontieră

Capitolul III Politici de vecinătate ale uniunii europene
 • 3.1. Politicile transfrontaliere – instrument al cooperării economice
 • 3.2. Obiectivele şi implicaţiile politicilor economice transfrontaliere
 • 3.3. Impactul globalizării asupra politicilor economice transfrontaliere
 • 3.4. Adaptarea zonelor transfrontaliere la politicile economice al Uniunii Europene