Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gribincea Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarGribincea Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.354
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Edificarea societăţii cunoaşterii, bazată pe informaţie a economiilor emergente în acord cu reglementările europene şi internaţionale 08.00.14 ULIM conducător 22.08.2014
D Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economice 08.00.01 ASEM referent
conducător
Filip Nolea
19.12.2014
D Potenţialul de export al Republicii Moldova 08.00.14 ASEM membru CSS
conducător
Lupu Victoria
17.12.2014
D Evaluarea dinamicii potenţialului economic al structurilor comercial-antreprenoriale 08.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Burlacu Natalia
27.02.2015

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Comerţul internaţional şi naţional cu produse stomatologice 08.00.14 ULIM conducător 29.05.2014
D Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova 08.00.14 USM consultant 10.04.2014
D Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 14.11.2013
D Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al bisericii creştin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova) 08.00.05 ULIM conducător 21.06.2013
D Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa 08.00.14 ULIM conducător 12.05.2011
D Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale: experienţa mondială 08.00.14 ULIM conducător 24.02.2011
D Eficientizarea operaţiunilor de export–import: aspecte metodologice 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010
D Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene 08.00.14 conducător 18.06.2009
D Relaţiile economice dintre ţările triadei: probleme şi perspective 08.00.14 conducător 28.02.2008
D Cooperarea economică durabilă a României în domeniul turismului internaţional 08.00.14 conducător 20.09.2007
D Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale 08.00.14 conducător
consultant
Ţâu Nicolae
29.06.2006