Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gribincea Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarGribincea Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.354
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova 08.00.14 USM consultant 24.01.2014
D Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Burlacu Natalia
24.01.2014
D Politici paternaliste ale ţărilor emergente în cadrul cooperării economice internaţionale 08.00.14 ULIM secretar CSS
conducător
Crotenco Iurie
21.02.2014
D Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova 08.00.05 INCE referent
conducător
Stratan Alexandru
27.02.2014
D Piaţa forţei de muncă din românia în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.14 ULIM secretar CSS
conducător
Stratan Alexandru
28.03.2014
D Comerţul internaţional şi naţional cu produse stomatologice 08.00.14 ULIM conducător 29.04.2014

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 14.11.2013
D Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al bisericii creştin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova) 08.00.05 ULIM conducător 21.06.2013
D Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa 08.00.14 ULIM conducător 12.05.2011
D Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale: experienţa mondială 08.00.14 ULIM conducător 24.02.2011
D Eficientizarea operaţiunilor de export–import: aspecte metodologice 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010
D Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene 08.00.14 conducător 18.06.2009
D Relaţiile economice dintre ţările triadei: probleme şi perspective 08.00.14 conducător 28.02.2008
D Cooperarea economică durabilă a României în domeniul turismului internaţional 08.00.14 conducător 20.09.2007
D Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale 08.00.14 conducător
consultant
Ţâu Nicolae
29.06.2006