Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţiile economice ale organizaţiilor sportive din Republica Moldova în contextul internaţionalizării


Autor: Ambrosi Nicolai
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Viorica Cărare
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 796(478):33(043)

Adobe PDF document 1.10 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

creştere economică, globalizare, organizaţii sportive, modele de guvernare a sportului, mişcare olimpică, politica socială, dezvoltare globală, Solidaritatea Olimpică, armonizarea legislaţiei

Adnotare

Procesul de globalizare devine tot mai dinamic, iar impactul acestuia asupra economiilor naţionale este din ce în ce mai pregnant. În cadrul ralaţiilor complexe de globalizare un rol special revine mişcării sportive. Mişcarea sportivă, în contexul actual, nu este doar un sistem de gestiune a culturii fizice şi sportului, ea implică multiple relaţii, structurale, de gestiune şi financiare, la nivel naţional şi mondial, ce generează multiple beneficii de ordin social şi economic.

Cercetarea doctorală abordează relaţiile economice şi organizaţionale ale structurilor sportive din Republica Moldova, semnificaţia şi aportul mişcării sportive, în special a mişcării olimpice, la creşterea calităţii vieţii populaţiei în context mondial şi naţional.

Abordarea problematicii sistemului de cultură fizică şi sport în Republica Moldova are o importanţă duală. Pe de o parte complexitatea relaţiilor dintre sport şi economie la nivel naţional, are ca consecinţă inhibarea procesului de dezvoltare şi promovare a sportului explicate, prin insufucienţa de mijloace financiare alocate, respectiv lipsa unei politici bine definite care ar susţine şi promova mişcarea sportivă. Pe de altă parte, mişcarea sportivă la nivel mondial, alocă fonduri financiare importante pentru susţinerea sistemului de cultură fizică şi sport. Aplicarea la astfel de proiecte şi atragerea fondurilor destinate dezvoltării şi promovării sportului presupune realizarea unor acţiuni concrete nu doar de managerii şi organizţiile sportive, dar şi implicarea activă a statului în sistemul sportiv naţional.

În acest context, în teza de doctor sunt analizate deficienţele şi avantajele sistemului sportiv naţional, sunt identificate locul şi rolul Mişcării olimpice în procesul de creştere economică, este efectuată analiza comparativă a obiectivelor organizaţiilor sportive din Republica Moldova şi din alte ţări, sunt formulate propuneri şi recomandări care ar permite dezvoltarea şi susţinerea sistemului de cultură fizică şi sport.

Cuprins


Capitolul I Impactul globalizării asupra modelelor de guvernare a sportului
  • 1.1. Dezvoltarea globală - evoluţie contradictorie
  • 1.2. Globalizarea – proces inevitabil, imanent lumii contemporane
  • 1.3. Impactul globalizării asupra economiei Republicii Moldova
  • 1.4. Modele europene de guvernare a sportului

Capitolul II Mişcările olimpice în condiţiile globalizării
  • 2.1. Mişcarea olimpică – spirit modern de importanţă globală.
  • 2.2. Activitatea economică a organizaţiilor sportive din Republica Moldova în condiţiile internaţionalizării.
  • 2.3. Modalităţi şi surse de finanţare a organizaţiilor sportive din Republica Moldova

Capitolul III Problemele economice ale organizaţiilor sportive din Republica Moldova
  • 3.1. Domeniul sportului – parte componentă în politica socială a statului.
  • 3.2. Analiza activităţii Solidarităţii Olimpice şi impactul acesteia asupra mişcării sportive din Republica Moldova