Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Roşca Petru, doctor habilitat, profesor universitarRoşca Petru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:31 martie 2011, nr.1128
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova 08.00.14 USM preşedinte CSS
consultant
Gribincea Alexandru
24.01.2014
D Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Burlacu Natalia
12.02.2014
D Politici paternaliste ale ţărilor emergente în cadrul cooperării economice internaţionale 08.00.14 ULIM preşedinte CSS
conducător
Crotenco Iurie
21.02.2014
D Piaţa forţei de muncă din românia în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.14 ULIM preşedinte CSS
conducător
Stratan Alexandru
28.03.2014
D Comerţul internaţional şi naţional cu produse stomatologice 08.00.14 ULIM preşedinte CSS
conducător
Gribincea Alexandru
29.04.2014
D Modernizarea structurilor şi strategiilor în managementul corporativ 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Burlacu Natalia
16.05.2014

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 05.04.2012
D Сooperarea economică internaţională în domeniul combaterii fraudelor fiscale 08.00.14 ULIM conducător 16.02.2012
D Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului exterior 08.00.14 USM conducător 24.02.2011
D Migraţia forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă (Analiza contextului ţărilor de vest CSI – UE) 08.00.14 ULIM conducător
consultant
Braila Alexandru
18.03.2010
D Evoluţia dezvoltării economice a ţărilor europei centrale şi de est în perioada post-integrare 08.00.14 conducător 01.10.2009
D Abordarea impactului procesului de transnaţionalizare prin prisma integrării ţărilor mici în economia mondiala 08.00.14 conducător 22.01.2009
D Securitatea economica a Romaniei in perspectiva de aderare la Uniunea Europeana 08.00.14 conducător 14.06.2007
D Dezvoltarea comerţului realizat prin internet (Implicaţiile acestuia în România) 08.00.14 conducător
consultant
Corj Vasile
01.03.2007