Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti acordate populaţiei rurale


Autor: Vicol Corina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 614.2+614.253

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
121 pagini


Cuvinte Cheie

spital, asistenţă spitalicească, calitatea asistenţei medicale spitaliceşti, opinia populaţiei rurale, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

Adnotare

Spitalul a devenit astăzi un loc de aplicare a înaltelor tehnologii, competenţe şi profesionalism pentru acordarea asistenţei medicale calitative. Tentativele de creare a sistemului secolului XXI de asistenţă medicală necesită schimbarea organizării spitalelor. Aceste schimbări includ micşorarea dimensiunilor şi numărului, dezvoltarea serviciilor ambulatorii şi de asistenţă la domiciliu şi integrarea cu serviciile de asistenţă primară pentru a asigura fluxul de pacienţi.

Luînd în consideraţie cele expuse calitatea asistenţei medicale a devenit o problemă stringentă şi este necesară pentru perfecţionarea formelor de gestionare, elaborarea normativelor cît şi dezvoltarea asistenţei medicale spitaliceşti calitative acordate populaţiei rurale.

Cercetarea ştiinţifică actuală este un studiu descriptiv. După volumul eşantionului a fost efectuat studiul integral şi selectiv. La evaluarea asistenţei medicale spitaliceşti acordate populaţiei rurale s-a folosit metoda prin expertiză şi următoarele criterii medicale: de structură, de proces şi de rezultat.

Analiza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice a evidenţiat un şir de legităţi ce ţin de schimbările ce au avut loc în ultimii ani în structura instituţiilor spitaliceşti, numărul paturilor, asigurarea populaţiei cu paturi şi a indicatorilor de activitate ale spitalelor raionale. Au fost clasificate raioanele conform gradului de asigurare a populaţiei cu paturi, pînă şi după implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (anii 2003, 2007).

Studierea asistenţei medicale în spitalele raionale şi evaluarea indicatorilor de activitate în secţiile spitalelor raionale a permis de a aprecia asigurarea populaţiei cu asistenţă medicală spitalicească la nivel raional.

În scopul optimizării calităţii asigurării populaţiei rurale cu asistenţă medicală spitalicească a apărut necesitatea de a efectua studii, privind evaluarea serviciului spitalicesc acordat populaţiei rurale, prin metoda de expertiză.

S-a evidenţiat structura cauzelor spitalizărilor repetate, s-au evaluat comparativ spitalizările argumentate - 82,8±1,9% şi neargumentate - 17,2±4,7%, structura instituţiilor recomandate de către experţi în caz de spitalizare neargumentată.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au permis de a aprecia calitatea serviciului de diagnostic şi de investigaţii în spitalele raionale, argumentarea calităţii tratamentului acordat populaţiei rurale şi aprecierea stării sănătăţii la externarea bolnavilor din spitalele raionale care în 72,6±1,2% a fost satisfăcătoare, bună în 25,5±2,0%, şi numai în 2,0±2,3% nesatisfăcătoare.

Studiile privind calitatea asistenţei medicale spitaliceşti s-au petrecut în conformitate cu rolul major al pacientului şi aşteptările sale. Sondajul de opinie a populaţiei rurale a permis de a evidenţia că 800,8% din populaţie apreciază pozitiv calitatea serviciilor spitaliceşti acordate în spitalele raionale.

Concluziile şi recomandările practice reieşite din cercetarea actuală pot fi puse la baza elaborării măsurilor orientate spre ridicarea nivelului calităţii asistenţei medicale spitaliceşti acordate populaţiei rurale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Problemele actuale şi tendinţele în organizarea asistenţei medicale spitaliceşti acordate populaţiei rurale. (reviul literaturii)
 • 1.1 Starea actuală şi de perspectivă în organizarea serviciilor medicale spitaliceşti, acordate populaţiei rurale
 • 1.2 Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti şi măsurile de ameliorare în condiţiile actuale

CAPITOLUL II. Metodologia cercetării şi prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.1 Caracteristica generală a cercetării şi proiecţia eşantionului reprezentativ
 • 2.2 Expertiza calităţii asistenţei medicale spitaliceşti acordate populaţiei rurale
 • 2.3 Studierea opiniei populaţiei rurale, a medicilor referitor la calitatea asistenţei medicale acordate populaţiei în spitalele raionale

CAPITOLUL III. Caracteristica asistenţei medicale spitaliceşti acordată populaţiei rurale
 • 3.1 Caracteristica asistenţei medicale spitaliceşti şi asigurarea populaţiei cu asistenţă medicală spitalicească la nivel raional
 • 3.2 Evaluarea indicatorilor de activitate a spitalelor raionale

CAPITOLUL IV. Expertiza calităţii asistenţei medicale acordată populaţiei în spitalele rurale
 • 4.1 Analiza procesului de spitalizare în subdiviziunile de profil a spitalului raional
 • 4.2 Evaluarea calităţii serviciilor de diagnostic şi investigaţii în spitalul raional
 • 4.3 Estimarea calităţii tratamentului acordat în subdiviziunile spitalelor raionale
 • 4.4 Analiza stării sănătăţii şi argumentarea etapelor de spitalizare la externarea bolnavilor din spitalele raionale.

CAPITOLUL V. Determinarea calităţii asistenţei medicale spitaliceşti conform opiniei populaţiei rurale şi a medicilor
 • 5.1 Rezultatele opiniei populaţiei rurale
 • 5.2 Rezultatele opiniei medicilor.